Analysis Services - Tabular Model (MSQL15)

Databáze, MS SQL

Cílem kurzu je naučit účastníky vytvářet zjednodušenou alternativu OLAP kostek v tabulárních režimu Analysis Services. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat serverové (SSAS Tabular) i standalone modely (PowerPivot), dotazovat se v jazyce DAX na tyto modely, a optimalizovat jejich výkon. Součástí kurzu je i integrace se SharePointu a reportovacím nástrojem Power View. Účastníci se také naučí, kdy je vhodnější použít tabulárních model, a kdy tradiční OLAP kostky, zda jak převést OLAP kostky na tabulárních model. Vhodné pro účastníky, kteří potřebují rychle a jednoduše implementovat technologii podobnou OLAP kostkám ve firmě, ale chtějí se vyhnout komplikovaným řešením.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do tabulárního modelu
  1. BI sémantický model - BISM
  2. Rozdíly BISM oproti UDM
  3. OLAP kostky vs. tabulární model
  4. Instalace Analysis Services v tabulárním módu
  5. Instalace PowerPivotu 2.0
 • Vytváření tabulárních řešení
  1. Vytvoření tabular projektu pro Analysis Services
  2. Vytvoření tabular modelu v PowerPivot 2.0 pro Excel
  3. Import dat z datových zdrojů
  4. Nastavení tabular projektu a PowerPivotu
  5. Propojení dat z více tabulek a relace
  6. Používání číselníků
  7. Diagramovým zobrazení
  8. Skrývání systémových sloupců
  9. Aktualizace dat z podkladových databází
  10. Výchozí formátování dat
  11. Analýza modelu v Excelu
 • Pokročilá funkcionalita
  1. Hierarchie
  2. Souhrnné ukazatele a vypočtená pole
  3. Vytváření KPI - Key Performance Indicators
  4. Vypočtené sloupce
  5. Ošetření chyb ve vzorcích
  6. Perspektivy
  7. Převod stávajících OLAP kostek na tabulárních mód
  8. Optimalizace výkonu řešení
  9. Partitioning dat
  10. In-memory vs. DirectQuery mód
 • Vlastní kalkulace v jazyce DAX
  1. Úvod do jazyka DAX - Data Analysis Expressions
  2. Funkce pro práci s daty a časy
  3. Informační funkce
  4. Filtrovací a vyhodnocovací funkce
  5. Funkce pro kontrolu logiky zpracování
  6. Matematické funkce
  7. Statistické funkce
  8. Funkce pro práci s textem
  9. Funkce Time Intelligence - analýza údajů napříč časovými obdobími
  10. Execution Context, Filtr Context a Row Context
  11. Optimalizace dotazů
 • Nasazení řešení
  1. Nasazení tabular modelu na server Analysis Services
  2. Propojení tabular modelu na SharePoint 2010/2013
  3. Nasazení PowerPivotu na SharePoint 2010/2013
  4. Převod PowerPivotu na tabulárních projekt Analysis Services
  5. Processing tabulárních databází, tabulek a oddílů
  6. Reportování z tabulárního modelu v Power View
  7. Vizuální analýza dat pomocí Power View
  8. Využití MDX dotazů v režimu DAX
  9. Údržba tabulárních modelů a projektů
  10. Inkrementální nasazování a processing
  11. Záloha a obnovení databází, detach a attach
  12. Synchronizace databází
  13. Zabezpečení tabular modelů
  14. ReadOnly a ReadWrite mód
  15. Workspace databáze
Předpokládané znalosti:
Základní znalost SQL Serveru.
Doporučený následný kurz:
Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX (PWBI2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)