Agilní řízení projektů (PRJM8)

ICT Management, Agilní metodiky

Absolvováním školení agilních metod v projektovém řízení si osvojíte chápání moderního pojmu "agilní". Agile Project Management (APM) je inovativní přístup postavený na schopnosti rychle dodávat hotové produkty, reagovat na změny, vyrovnávat flexibilitu a stabilitu a dostat z vývojových týmů kreativitu s cílem vést organizaci přes turbulence a nejistoty. Agilní přístupy a techniky pomohou Vaší organizaci pružněji reagovat na vyvíjející se požadavky zákazníků a poskytovat klientům produkty v kratším časovém horizontu.
Na rychle se měnícím trhu jsou dnes agilní metody, nejen v rámci projektového řízení v oblasti IT, často považovány za nutnost pro přežití organizace v náročném konkurenčním prostředí.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • seznámit se s rozdíly mezi koncepty agilního a tradičního projektového řízení;
 • pochopit agilní manifest – nadčasové postuláty zakladatelů agilního přístupu;
 • přijmout nové principy řízení, které Vás povedou k novému pracovnímu přístupu;
 • prakticky zvládnout agilní transformaci;
 • pochopit princip fungování a optimálního chování v rámci agilního týmu;
 • seznámit se s nejběžnějšími agilními hodnotami, technikami a koncepty;
 • být v úzkém kontaktu se zákazníky a reálnými uživateli;
 • osvojit si techniky pro progresivní plánování, prioritizaci úkolů a pro odhadování pracnosti i času;
 • prakticky aplikovat nabyté znalosti na vlastním projektu.

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Kurz je skvělý pro každého, kdo se chce seznámit s přínosy agilního přístupu k řízení projektů. Vhodný je zejména pro role jako jsou vedoucí projektů a týmů, projektoví koordinátoři, členové projektové kanceláře a členové projektových týmů.
 • VZDĚLÁVACÍ PŘÍSTUP

   Součástí výkladu jsou samostatná cvičení a neustálé sdílení zkušeností a názorů lektora s účastníky. Jednotlivé principy, metody a techniky jsou vysvětleny na reálných příkladech spolu s návody na jejich praktickou implementaci v reálném prostředí.

   FORMA ŠKOLENÍ

   Vzdělávací program je realizován buď prezenčně, přímo v našich prostorách či u zákazníka, nebo online formou.

   Lokalita, termín kurzu   Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

   Náplň kurzu:

   Skrýt detaily
   • Úvod a historie
    1. Rozdíly mezi koncepty agilního a tradičního projektového řízení
    2. Agilní manifest – nadčasové postuláty zakladatelů agilního přístupu
   • Principy agilního řízení
    1. 12 principů, které vás povedou na cestě k novému pracovnímu přístupu
   • Konzervativní versus moderní projektové řízení
    1. Agilita jako změna firemní kultury a přístupu k práci
    2. Agilní transformace celé organizace a směrování k pěti agilním cílům
   • Agilní tým
    1. Agilní přístup k práci – souhra všech členů týmu, se vzájemnou důvěrou, transparentností, schopností vlastní organizace a kolektivní odpovědností
    2. Vedení týmů delegováním odpovědnosti na co nejnižší úroveň
   • Agilní hodnoty, koncepty a techniky
    1. Timeboxing
    2. user stories
    3. burn charts
    4. Lean
    5. Lean start-up
    6. Kanban
    7. Minimum Viable Product
    8. limited WIP a další
   • Zachycení potřeb klienta a pružná realizace
    1. Potřeba úzkého kontaktu se zákazníky a reálnými uživateli
    2. Vedení zákazníky – pomozte jim zformulovat správně "user story", dohodněte si "minimum viable product" a naslouchejte jejich ohlasům
   • Prioritizace a realistické odhadování
    1. Techniky pro progresivní plánování, prioritizaci úkolů a odhadování pracnosti a času
   • Aplikace v praxi – praktické cvičení na vlastním projektu
   • Pozn.: Obsah jednotlivých dnů není striktní a pružně reaguje na potřeby účastníků.
   Předpokládané znalosti:
   Základní orientace v tradičním projektovém řízení je vítána, ale není nezbytnou podmínkou.
   Časový rozvrh:
   2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
   Cena za osobu:
   11 900,00 Kč (14 399,00 Kč včetně 21% DPH)

   LEKTOR

   Jan Brada

   Ing. Jan Brada Jan Brada se v současnosti intenzivně věnuje systémové integraci na VUT v Brně. Má odpovědnost za interní vývoj informačního systému a rozvoj všech složek ICT v rámci fakulty – systémy SAP, Apollo, Studis, Moodle a další.

   Vedle toho poskytuje konzultační a poradenské služby zejména v oblasti IT. Realizuje zakázky pro komerční podniky v oblasti projektového řízení, návrhu architektury a správy IT, realizace dodávek a vývoje aplikací.

   REFERENCE

   Výborný kurz i lektor, mnoho inspirativních informací, skvěle připravené prezentace, kombinace teorie, procvičování a příkladů z praxe. Skvělé organizační zajištění kurzu a výborná komunikace s pracovníky backoffice.