Základy polygrafie (POLY)

Grafika, 2D Grafika

Posluchač získá globální pohled na obor s dostatečnou mírou podrobnosti pro orientaci v polygrafické výrobě. Obecnější pojetí tohoto kurzu je vhodné pro různé pracovní pozice – např. produkční, grafiky a DTP operátory, technology, tiskaře, pracovníky dokončovací výroby, obchodních oddělení, marketingu a logistiky vč. managementu, kteří pracují v tiskárně, reklamní agentuře atp., ale také pro pracovníky mimo obor polygrafie, kteří s polygrafickými podniky úzce spolupracují v roli zadavatelů. Školení obshuje příklady typických problémů z praxe a poskytuje prostor pro diskusi na základě otázek. Konkrétní obsah a hloubku probíraných témat k uvedeným bodům osnovy je možné do určité míry přizpůsobit přímo v průběhu školení potřebám posluchačů. Hlubší oborové znalosti k daným tématům lze pak získat na specificky zaměřených navazujících školeních.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Co je polygrafie. Historie a současnost
 • Výrobní fáze a procesy v polygrafii
  1. PrePress, Press, PostPress
  2. Struktura podniku. Polygrafie a příbuzné obory
  3. Hlavní, podpůrné a řídící procesy v polygrafii
  4. Projektový pohled na polygrafickou zakázku
 • Předtisková příprava
  1. Koncepce přípravy
  2. DTP a jeho role dle zaměření podniku
  3. Dataflow
  4. HW - Technické vybavení
  5. SW – Aplikace, workflow
  6. Vstupy procesů předtiskové přípravy
  7. Kvalitativní požadavky na vstupy
  8. Proces přípravy, obvyklé problémy
  9. Výstupy. Data, hmotné produkty dle technologie
  10. Řízení kvality v předtiskové přípravě
 • Tisk
  1. Oddělení tiskové výroby
  2. Tiskové techniky, základní členění koncepcí
  3. Vyhodnocení technik z hlediska účelu a efektivity
  4. Podrobnější pohled na nejčastěji zastoupené techniky
  5. Vstupy, výstupy a proces výroby
  6. Materiály v tiskové výrobě. Rámcový pohled na téma
  7. Hlavní a nejčastější problémy tiskové výroby
  8. Řízení kvality v tiskové výrobě
 • Dokončovací zpracování
  1. Význam dokončovací výroby
  2. Rámcový přehled a příklady dle cílového produktu
  3. Technické vybavení
  4. Vstupy a výstupy procesů dokončovací výroby
  5. Kvalitativní požadavky. Řízení kvality
  6. Příklady některých problémů dokončovací výroby
  7. Efektivita produkce a uspořádání workflow
  8. Návaznost na logistiku
 • Vývojové trendy v polygrafii
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
,00 Kč ( ,00 Kč včetně 21% DPH)