XML v SQL Serveru (MSQL8)

Databáze, MS SQL

Tento kurz je určen pro vývojáře a administrátory, které zajímá problematika zpracování XML v SQL Serveru. Je také určen pro všechny, kteří chtějí používat zabudovanou XML funkcionalitu SQL Serveru pro efektivní práci s XML. Přináší detailní přehled a cvičení z celé funkcionality XML v SQL Serveru - jeho ukládání a validace v databázi, vyhledávání a indexace obsahu, konverze z XML na relační data a naopak, použití jazyků XQuery a XPath, tak použití s ostatními komponenty SQL Serveru a .NET aplikacemi.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • XML v SQL Serveru
  1. Základní syntaxe XML dokumentů.
  2. Implementace XML v SQL Serveru.
  3. Benefity nativního zpracování XML přímo v databázi.
  4. Nativní datový typ XML.
  5. Validace XML v databázi použitím XSD schémat.
  6. Serializace, deserializace a entitizace XML.
 • Vyhledávání v XML dokumentech
  1. Úvod do jazyka XPath.
  2. Hledání hodnot v dokumentech metodou value().
  3. Testování existence metodou exist().
  4. Extrakce XML fragmentů metodou nodes().
  5. Spojování XML fragmentů s relačními daty v tabulkách.
  6. Dotazování se na části XML metodou query().
  7. Úvod do jazyka XQuery.
  8. XML namespaces.
  9. Klauzule WITH XMLNAMESPACES.
  10. Výrazy FLWOR v XML dotazech.
  11. Podmínky na dotazování se na data použitím XQuery.
  12. Použití lokálních T-SQL proměnných v XML dotazech.
  13. Primární XML indexy.
  14. Sekundární XML indexy - typu VALUE, PATH, PROPERTY.
 • Práce s XML dokumenty
  1. Modifikace XML dokumentů metodou modify().
  2. Jazyk XML DML - insert, delete, replace value of.
  3. Limity datového typu XML.
  4. Použití správných SET nastavení při práci s XML.
 • Vytváření XML dokumentů z relačních tabulek
  1. XML pohledy z relačních tabulek.
  2. Vytvoření XML použitím klauzule FOR XML.
  3. FOR XML RAW - jednoduché XML.
  4. FOR XML AUTO - vnořené element-based XML.
  5. FOR XML PATH - kombinace element- a attribute-based XML.
  6. FOR XML Explicit - explicitně definována XML struktura.
  7. Vnořování XML použitím argumentu TYPE.
  8. Generování inline XSD a XDR schémat.
  9. Encoding binárních dat v XML výstupu.
  10. Ostatní argumenty klauzule FOR XML.
 • Konverze XML na relační data
  1. Procedura sp_xml_preparedocument().
  2. Funkce OPENXML().
  3. Procedura sp_xml_removedocument().
  4. Doporučení pro konverze z XML.
 • Využití XML v SQL Serveru
  1. XML v Service Brokeru.
  2. XML v importu a exportu dat.
  3. XML v Integration Services (SSIS).
  4. XML bulk load.
  5. Práce s datovým typem XML v .NET aplikacích.
Předpokládané znalosti:
Základy dotazování se v jazyce SQL, základy programování. Vhodné je mít i základy XML.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)