Windows Server - Praktická ochrana serverů a sítí (BZP2)

Bezpečnost, Bezpečnost ICT

Kurz Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server je určen všem správcům a zájemcům o bezpečné nastavení serverů s operačním systémem Windows Server. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní mechanismy dostupné ve Windows serveru. Všechna témata jsou probírána hlavně prakticky v laboratorních příkladech a správná konfigurace serverů se hned kontroluje nástroji pro hacking.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Ukázka využití exploitů dostupných pro Windows Server
 • Ukázka zachytávání hesel v sítích s Windows
 • Seznámení s autentizačními mechanismy ve Windows a jejich slabinami
 • Použití a konfigurace bezpečnostních šablon
 • Slabiny protokolu IPv6
 • Doporučená konfigurace bezpečnostního auditu a logování služeb
 • Seznámení se správnou konfiguraci firewallu a základních služeb (DNS, DHCP)
 • Zabezpečení internetových služeb - web server, mail, NTP atd.
 • Zabezpečení Active Directory s použitím GPO, delegace práv, vícedoménové prostředí
 • Zabezpečení vzdáleného přístupu - RAS, VPN, konfigurace karantény a Network Access Protection pro vzdálené klienty
 • Zabezpečení přenosu dat - konfigurace protokolů SMB a IPSec
 • PKI – konfigurace certifikační autority, správa certifikátů, použití certifikátů a SSL
Předpokládané znalosti:
Znalosti práce s OS Windows. Základní orientace v problematice bezpečnosti v sítích TCP/IP.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
13 900,00 Kč (16 819,00 Kč včetně 21% DPH)