Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce Swift (SWIFT1)

Specializovaná školení, Apple

Lokalita, termín kurzuBrno
12.2. - 13. 2. 2018
Objednat
26.3. - 27. 3. 2018
Objednat
14.5. - 15. 5. 2018
Objednat
Praha
1.3. - 2. 3. 2018
Objednat
12.4. - 13. 4. 2018
Objednat
24.5. - 25. 5. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. iOS Devices
  2. iOS Operating System
  3. Programming Languages
  4. Xcode and Other Tools
  5. iOS SDK
  6. Apple Developer Program
  7. Prototyping
 • Základy jazyka Swift
  1. Playgrounds
  2. Statements
  3. Constants and Variables
  4. Basic Types
  5. Conditionals and Loops
  6. Optionals
  7. Functions
  8. User Defined Types
  9. Automatic Reference Counting (ARC)
 • Architektura iOS aplikací
  1. Model-View-Controller (MVC)
  2. View Controllers
  3. Storyboards
  4. Outlets
  5. Actions
  6. Cocoa pods
 • Storyboards
  1. Scenes
  2. Segues
  3. Moving Data Between Controllers
  4. Navigation Controller
 • Table Views
  1. Introduction
  2. Styles
  3. Data Sources and Delegates
 • Auto Layout
  1. Autoresizing Masks
  2. Constraints
  3. Conflicting Constraints
  4. Content Hugging and Compression Resistance
  5. Variants
 • Multitouch, Taps, and Gestures
  1. Introduction
  2. Touches
  3. Notification Methods
  4. Gesture Recognizers
 • More Swift
  1. Computed Properties
  2. Property Observers
  3. Inheritance
  4. Access Control
  5. Type Casting
  6. Initialization
  7. Deinitilization
  8. Collections
 • Storage
  1. User Defaults
  2. Sandboxing
  3. Working with Files
  4. Core Data
  5. Firebase
 • Networking
  1. URL Loading System
  2. Asynchronous Downloads
  3. Strings and Images
  4. JSON
 • Error Handling
  1. Introduction
  2. Representing and Throwing Errors
  3. Handling Errors
  4. Guards
 • Running on a Physical Device
  1. Project Configuration
  2. Launching an App
Předpokládané znalosti:
Výhodou je znalost základů programování v libovolném programovacím jazyce
Doporučený následný kurz:
Vývoj iOS aplikací v jazyce Swift pro pokročilé (SWIFT2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Master Internet, s.r.o., Jiří M.
Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce Swift ( SWIFT1)
"Kurz mi přinesl základní znalosti týkající se programování a naučil mě logiku jazyku swift. Lektor byl připraven a měl příjemné vystupování celkově jsem velice spokojen."
Master Internet, s.r.o., Lukáš T.
Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce Swift ( SWIFT1)
"Školení mi přineslo spoustu nových znalostí o jazyku Swift a celkovém vývoji aplikací pro iOS."