Úvod do data science (DM1)

Databáze

Data science je na trhu práce v současné době jedním z nejlépe placených oborů. V tomto kurzu si představíme, co vše se pod tímto pojmem skrývá, od seznámení s daty a možností jejich vizualizace, přes aplikaci metod strojového učení, až po interpretaci spolu s vyhodnocením výsledků a jejich potenciální využití v praxi. Tento kurz nevyžaduje programátorské dovednosti, protože jeho praktická část probíhá na cloudové platformě (BigML) a na desktopovém nástroji (RapidMiner).

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod, základní pojmy (data science vs. machine learning vs. artificial intelligence vs. data mining)
 • Typický postup při řešení analytické úlohy + stupně datové analytiky
 • Data, typy dat, datová kvalita
 • Explorační analýza dat, vizualizace dat
 • Nástroje pro data science, co se používá
  1. Lokální desktopové nástroje (na lokálním počítači)
  2. Jazyky R a Python (u Pythonu představení základních knihoven)
  3. Cloudové platformy
 • Příprava dat
  1. Selekce
  2. Čištění dat
  3. Transformace dat (seskupování hodnot, diskretizace, odvozené sloupce, …)
  4. Sampling
 • Techniky strojového učení
  1. Lineární regrese
  2. Klasifikační úlohy – logistická regrese, rozhodovací stromy, neuronové sítě, bayesovské přístupy
  3. Shlukování
  4. Asociační pravidla
  5. Detekce anomálií
 • Interpretace výsledků a vyhodnocení modelů
 • Zpracování přirozeného jazyka na praktickém příkladu
 • State-of-the-art v oblasti data science, strojového učení a umělé inteligence
Předpokládané znalosti:
Práce s počítačem na uživatelské úrovni, základy statistiky.
Doporučený následný kurz:
Machine learning v cloudu – BigML (DM2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo obrany, David H.
Úvod do data science ( DM1)
"Díky za přizpůsobení dle požadavků účastníků a za praktické ukázky."
Národní knihovna České republiky, Marie H.
Úvod do data science ( DM1)
"S obsahem kurzu i s přístupem pana lektora jsem byla spokojená. Po úvodním vhledu do problematiky jsme se věnovali jednotlivým tématům s ohledem na individuální požadavky účastníků kurzu formou workshopu. Pan lektor byl vstřícný, nápomocný a dobře si poradil s různorodostí naší skupiny."