Úvod do data miningu (DM1)

Databáze

S rostoucími objemy dat se stává data mining stále perspektivnějším oborem umožňujícím v datech nalézat vztahy, které zůstávají pro ostatní analytické metody skryté. V tomto kurzu si představíme celý proces data miningu, od seznámení se s daty, přes vlastní aplikaci DM metod, až po interpretaci výsledků a jejich potenciální využití v praxi. Ukážeme si práci jak v desktopovém nástroji, tak na cloudové platformě.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod, související pojmy (machine learning, artificial intelligence, data science).
 • Metodiky data miningu
 • Data, typy dat, datová kvalita
 • Explorační analýza dat, vizualizace dat
 • Nástroje pro data mining
  1. Klasické desktopové nástroje (RapidMiner)
  2. Webové nástroje (BigML)
 • Preprocessing dat
  1. Sampling
  2. Transformace
  3. Selekce
  4. Diskretizace
  5. Seskupování hodnot
  6. Chybějící hodnoty
 • Data miningové techniky
  1. Regresní funkce, logistická regrese
  2. Klasifikace (rozhodovací stromy, neuronové sítě, Bayesovská klasifikace) + evaluace modelu a jeho kvalita
  3. Asociační pravidla
  4. Shlukování
 • Interpretace a evaluace
 • Text mining na praktickém příkladu
Předpokládané znalosti:
Práce s počítačem na uživatelské úrovni, základy statistiky.
Doporučený následný kurz:
Machine learning v cloudu – BigML (DM2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo obrany, David H.
Úvod do data miningu ( DM1)
"Díky za přizpůsobení dle požadavků účastníků a za praktické ukázky."
Národní knihovna České republiky, Marie H.
Úvod do data miningu ( DM1)
"S obsahem kurzu i s přístupem pana lektora jsem byla spokojená. Po úvodním vhledu do problematiky jsme se věnovali jednotlivým tématům s ohledem na individuální požadavky účastníků kurzu formou workshopu. Pan lektor byl vstřícný, nápomocný a dobře si poradil s různorodostí naší skupiny."