Úvod do data miningu (DM1)

Databáze

S rostoucími objemy dat se stává data mining stále perspektivnějším oborem umožňujícím v datech nalézat vztahy, které zůstávají pro ostatní analytické metody skryté. V tomto kurzu si představíme celý proces data miningu, od seznámení se s daty, přes vlastní aplikaci DM metod, až po interpretaci výsledků a jejich potenciální využití v praxi. Ukážeme si práci v nejpoužívanějších volně šiřitelných data miningových nástrojích a rovněž ve vybraných webových nástrojích.

Lokalita, termín kurzuBrno
28.3. - 29. 3. 2019
Objednat
23.5. - 24. 5. 2019
Objednat
18.7. - 19. 7. 2019
Objednat
Praha
11.4. - 12. 4. 2019
Objednat
6.6. - 7. 6. 2019
Objednat
1.8. - 2. 8. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod, co je a co není data mining, rozdíly mezi různými analytickými metodami
 • Metodiky data miningu
 • Data, typy dat, datová kvalita
 • Explorační analýza dat, vizualizace dat
 • Nástroje pro data mining
  1. Klasické desktopové nástroje (Weka, Rapidminer, R)
  2. Webové nástroje (BigML)
 • Preprocessing dat
  1. Sampling
  2. Transformace
  3. Selekce
  4. Diskretizace
  5. Seskupování hodnot
  6. Chybějící hodnoty
 • Data miningové techniky
  1. Regresní funkce, logistická regrese
  2. Klasifikace (rozhodovací stromy, neuronové sítě, Bayesovská klasifikace) + evaluace modelu a jeho kvalita
  3. Asociační pravidla
  4. Shlukování
 • Interpretace a evaluace
 • Stručně k problematice text miningu, web miningu
Předpokládané znalosti:
Práce s počítačem na uživatelské úrovni, základy statistiky.
Doporučený následný kurz:
Data mining v cloudu - BigML (DM2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)