Typografie a korektní tvorba písemností (TPG2)

Microsoft Office, Ostatní

Kurz je určen jak akademickým pracovníkům a studentům, kteří píší články, zprávy i rozsáhlejší akademické práce, ale také úředníkům a dalším zájemcům, kteří chtějí mít ve svých písemnostech (úředních dokumentech, oficiálních dopisech, zápisech z porad, či e-mailech) správně nejen věcnou stránku, ale i stránku typografickou.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Tendence v současné češtině
  1. úprava písemností podle ČSN 01 6910, oslovení a tituly
 • Forma úředních dopisů, článků a zpráv
  1. členění textu a stylizace textu
  2. úprava akademických písemností, obchodních a úředních dopisů (jazykové příručky, internetová jazyková příručka)
  3. problematické oblasti českého pravopisu, novinky v pravidlech českého jazyka
  4. nejčastější pravopisné prohřešky, oživení správného psaní problematických slov a slovních spojení
  5. základní pravidla psaní cizích slov, vhodnost užití cizího slova
  6. návod v jakém kontextu a jak se vyhnout nesrozumitelnosti textu
 • Úprava adres českých i cizojazyčných
 • Přehled základních pravidel písemného projevu
  1. srozumitelnost, stručnost, přesnost a gramatická správnost
  2. strukturování dokumentu a profesionální podání informací
  3. elektronická komunikace
 • Pravidla „síťové etikety“, výhody a nevýhody elektronické komunikace
  1. obchodní a osobní dopisy, zprávy a jejich náležitosti
  2. úprava a formátování, problémové oblasti
  3. formátování tabulek
  4. osamocená písmenka na koncích řádků
  5. tabulky a tabulátory
  6. ergonomie a další
 • Interpunkční znaménka
  1. pravidla a použití
 • Zkratky
  1. začátkem slova
  2. koncem slova
  3. iniciálové zkratky
  4. zkratková slova
  5. zkratky akademických titulů
 • Značky
  1. způsob psaní
  2. peněžní částky
  3. čísla a číslice
  4. spojovník a pomlčka
  5. rozdíl a jejich použití
 • Prevence slohových úskalí
  1. řešení nejčastějších chyb a prohřešků v tvorbě písemností
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 900,00 Kč (5 929,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ELEKTROMETALL s.r.o., Petr V.
Typografie a korektní tvorba písemností ( TPG2)
"Dojem z kurzu hodnotím velice kladně. Lektorka k mému překvapení použila praktické ukázky, které mě doslova vtáhly do vysvětlovaných témat. Líbila se mi kreativita lektorky, a má následná interaktivita. S tím vším jsem se u žádných školení nesetkal. "