Synology DSM Architect (SIT1)

Networking, Synology

Kurz je zaměřen na plánování a realizaci projektu. Zde se naučíte plánování a škálování hardwaru, stejně jako správnou konfiguraci pro jednotlivá prostředí. Probereme také témata týkající se bezpečnosti a údržby. Tento kurz tvoří základ pro další moduly SIT.


Forma výuky

forma výuky

Kurz je realizován hybridní formou, tedy současně prezenčně i virtuálně a každý účastník si může libovolně zvolit preferovanou formu výuky. Všichni účastníci mají zajištěn přístup do online labů, ve kterých probíhají praktická cvičení.

Kurz otevíráme pro skupiny o velikosti 6 – 12 účastníků. V případě skupiny s 11-12 účastníky bývá veden současně dvěma certifikovanými lektory. Díky tomu je zajištěn individuální přístup i potřebná interaktivita pro každého účastníka školení.

Cena školení


Na kurzy z kategorie Synology Intensive Trainings není možné uplatnit námi standardně nabízenou 10% slevu pro absolventy našich kurzů.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Produkty, služby a nástroje Synology
  1. Produktové řady a služby
  2. Systémový design
  3. Instalační nástroje
  4. Správa balíčků
 • Nastavení a instalace
  1. Ovládací panel
  2. Hardware a výkon
  3. Nastavení napájení a použití systémů UPS
 • Správce úložiště
  1. Fondy úložiště a svazky
  2. Řešení vyrovnávací paměti SSD
  3. Volba typu svazku, rozdíly mezi BTRFS a EXT4
 • Síťové služby
  1. Propojení a kontrola provozu
  2. Konfigurace síťových rozhraní a řízení toku dat
  3. Agregace síťových portů pro lepší výkon nebo spolehlivost
 • Souborové služby
  1. Nastavení klasických protokolů pro bezproblémovou komunikaci
  2. Šifrování
  3. Správce klíčů
 • Řízení přístupu
  1. Uživatelé a skupiny
  2. Nastavení oprávnění sdílených složek
  3. Správa rozšířených oprávnění a kvót
  4. Windows ACL
  5. Použití adresářových serverů (AD, Synology Directory Server, RADIUS Server)
 • Bezpečnostní funkce a vzdálený přístup
  1. Blokování rozsahů adres IP
  2. Nastavení brány firewall a antivirového programu
  3. Certifikáty, složitost hesel a dvou-faktorové ověřování
 • Údržba a monitoring
  1. Plánovač úloh a nastavení aktualizace
  2. Protokoly a oznámení
  3. Resetování systémů Synology
  4. Snapshot Replication (Replikace snímků)
  5. Hyper Backup
  6. Centralizovaná správa systémů Synology
  7. Úkoly údržby a odstraňování problémů
 • Certifikační zkouška
Předpokládané znalosti:
-
Doporučený předchozí kurz:
Základy používání Synology NAS (SYN1CZ)
Doporučený následný kurz:
Synology Backup Architect (SIT2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)