Scribus - základy počítačové sazby (SCRBS)

Grafika, 2D Grafika

Kurz je vhodný pro zvládnutí počítačové sazby na profesionální úrovni. Po jeho absolvování zvládnou účastníci profesionální tvorbu vizitek, letáků, plakátů, brožur, pozvánek, časopisů a publikací.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. Co si představit pod pojmem sazba textu
 • Rozdíl sázecích (lámacích) programů oproti klasickým textovým editorům
  1. Srovnání programu Scribus s ostatními sázecími programy
 • Vstup do Scribusu
  1. Uživatelské rozhraní
 • Tvorba tiskovin
  1. Posloupnost jednotlivých postupů při vytváření tiskovin
  2. Vytvoření nového dokumentu a jeho nastavení
  3. Uložení souboru
  4. Zobrazování dokumentu
  5. Vodítka, mřížky dokumentu a jejich nastavení
 • Geometrické tvary a objekty
  1. Textové a obrazové rámečky
  2. Tvary a mnohoúhelníky – tvorba, vlastnosti, editace, praktické použití
  3. Transformace, zarovnání a pořadí objektů, kopírování a duplikování objektů
 • Práce s barvou
  1. Barvy, barevné modely, míchání barev
 • Práce s textem
  1. Stručná historie a vývoj písma
  2. Typy fontů a jejich zdroje
  3. Text – vlastnosti a formátování
  4. Základní typografická pravidla
  5. Text v dokumentu – zřetězování rámečků, obtékání tvarů textem
  6. Odstavcové a znakové styly, jejich definice a aplikování
 • Stránky v dokumentu
  1. Stránka – vkládání, číslování, přesuny, editace, organizace
  2. Layout stránky
  3. Definice vzorových stránek, jejich využití a editace
 • Import externí grafiky
  1. Formáty vhodné k importu.
  2. Správa importované grafiky.
 • Tisk
  1. Předtisková kontrola
  2. Nastavení konkrétního výstupu a tvorba formátu typu „tiskové PDF“
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 200,00 Kč (5 082,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Meopta-optika, s.r.o., Jana T.
Scribus - základy počítačové sazby ( SCRBS)
"Děkuji za individuální přizpůsobení obsahu školení. "