Red Hat – rozšířená administrace systému (RDHT)

Unixové systémy, Linux - správa

Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí administrátora linuxového serveru se zvýšeným zaměřením na správu zdrojů, identifikaci slabých míst použitého HW, na zabezpečení a to jak na lokální tak na síťové úrovni a na souborové systémy jak lokální tak síťové. Každá kapitola kurzu je doplněna praktickým cvičením pro dané téma.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Install
  1. Theory: Instalation using different instalation method
  2. Hands-on: Install linux in VirtualBox
 • Local filesystems vs LVM vs RAIDs + crypted filesystems
  1. Theory: difference between possible instalation volumes
  2. Hands-on: LVM or RAID 5 configuration + FS changes on-the-fly
 • Scheduling
  1. Theory: difference between atd and crond, user settings
  2. Hands-on: Configure and test crond and atd.
 • NFS
  1. Theory: Network filesystem
  2. Hands-on: create nfs share, access nfs share, access rights
 • SELinux
  1. Theory: what is SE linux
  2. Hands-on: set access rights using SE linux
 • IPTables
  1. Theory: what is firewall, how it is configured
  2. Hands-on: configure service to bypass firewall
 • Logs, syslogs
  1. Theory: where systém stores logs
  2. Hands-on: locate information about systém in logs
 • /sys, /proc
  1. Theory: „virtual systems /sys and /proc and work with them“
  2. Hands-on: using sar, sysctl, kill, direct access to /proc
 • SNMP, MRTG
  1. Theory: what is SNMP and MRTG
  2. Hands-on: get data using SNMP, create network activity graph using MRTG
 • Monitoring the Kernel
  1. Theory: What is SystemTAP and Oprofile
  2. Hands-on: get data about running kernel
 • HW Performance
  1. Theory: Memories, swaps, cache, disk I/O
  2. Hands-on: get info about running systém
 • Processes and Scheduling
  1. Theory: How the Linux kernel schedules processes, priority
  2. Hands-on: get cpu information, get process info, modify process priority
 • Memory management
  1. Theory: How Processes and the kernel utilize memory, configuration, virtual memory
  2. Hands-on: monitor memory usage, change memory allocations, swap operations
 • Disk I/O
  1. Theory: I/O subsystems, different disks parameters
  2. Hands-on: change parameters of disks and test them
 • Filesystems ext2,ext3,ext4,GFS, GFS2
  1. Theory: comparation of used filesystems, rights, journaling
  2. Hands-on: convert ext2 to ext3, format new, resize
 • Networking
  1. Theory: network, bonded interfaces, sockets, OSI
  2. Hands-on: get info about interface, configure interface, create bonded interface
 • Applications
  1. Theory: how application use resources, allocations, performance
 • NFS, SAMBA, OCFS
  1. Theory: possible network filesystems NFS, SAMBA and others
  2. Hands-on: configure samba client and server
Předpokládané znalosti:
základy práce s OS linux, znalosti síťových protokolů TCP/IP
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

s IT Solutions CZ, s.r.o., Oldřich B.
Red Hat – rozšířená administrace systému ( RDHT)
"Vynikajici."