PRINCE2 Agile® Foundation (P2AF)

ICT Management, PRINCE2

Projektová metodika PRINCE2 Agile® Foundation kombinuje agilní koncepty, metody a techniky s výhodami tradiční PRINCE2® s jasně definovaným metodickým rámcem. Velkou výhodou PRINCE2 Agile® Foundation je, že nepreferuje konkrétní agilní metody (Scrum, Kanban, DevOps apod.), ale naopak umožňuje zkombinovat tradiční způsoby řízení projektů s metodou, která přinese pro daný projekt největší hodnotu. Poskytuje úroveň detailu pro realizaci agilních projektů a představuje celosvětově nejkompletnější metodiku řízení projektů. Přináší prolnutí přístupů kombinující výhody agilního způsobu práce na úrovni dodávání, s řízením a strukturami osvědčené metodiky PRINCE2® na úrovni směřování a řízení projektu.
Kurz na této stránce je garantován firmou Focus People, ATO společnosti AXELOS Limited. PRINCE2® a PRINCE2® jsou registrované obchodní známky AXELOS Limited. Logo Swirl™ je ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používaná se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Kurz je vhodný pro všechny, kteří pracují v prostředí projektového řízení a chtějí využívat agilní mechanismy nebo zavést strukturovanější moderní přístup s využitím agilních přístupů. The course is suitable for the following positions: project executive, project support scrum master/agile coach, team members, product owner, product manager and for others. Kurz připraví účastníky na prestižní mezinárodně uznávanou certifikační zkoušku akreditovanou vlastníkem licence této metodiky, společností Axelos s.r.o., kterou lze složit na konci kurzu.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod – PRINCE2 Agile®
 • Základní principy, procesy a témata, role a manažerské produkty
 • Projekty vs. běžný provoz firmy
 • Přehled přístupu Agile
 • Agilní způsoby práce, klíčové názvosloví a techniky.
 • Kombinování metodiky PRINCE2® a Agile
 • Cvičný test
 • Certifikační test
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
21 890,00 Kč (26 486,90 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
Focus People s.r.o. (PeopleCert ATO)

Cena zahrnuje:

 • Licenční poplatky
 • Kurz (prezenční/online)
 • E-book (core guidance)
 • Akreditované výukové materiály – print book
 • Akreditované cvičné testy + správné odpovědi
 • Oficiální certifikační zkouška
 • E-certifikát
 • Volitelné položky:

  • Take2 Resit Option (opravná zkouška – pojištění): 1.590,- Kč
  • Oficiální maketová zkouška (simulovaná online zkouška): dočasně nedostupné
  • Tištěná knižní příloha (tištěná e-kniha): 2490,- Kč
  • Opravný termín voucherové zkoušky (možnost přeplánování zkoušek): 1000,- Kč
  • Prodloužení voucherové zkoušky (odložení zkoušky o 6 měsíců): 1000,- Kč