PRINCE2® 5th Edition Foundation (PRNC1)

ICT Management, PRINCE2

Účelem tohoto certifikačního školení PRINCE2® 5th Edition Foundation je seznámit stávající či budoucí projektové manažery či jiné zájemce s flexibilní a snadno použitelnou metodikou projektového řízení pomocí PRINCE2®. Kurz seznámí účastníky jak se základy této metodiky PRINCE2®, tak i s jejími klíčovými principy.

Kurz na této stránce je garantován firmou Focus People, ATO společnosti AXELOS Limited. PRINCE2® a PRINCE2® jsou registrované obchodní známky AXELOS Limited. Logo Swirl™ je ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používaná se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do problematiky projektového managementu, seznámení s PRINCE2
  1. Prověření znalostí studentů z problematiky projektového řízení
  2. Úvod do problematiky projektového managementu, seznámení s PRINCE2
  3. Co je to projektový management, čímž se liší od managementu firmy
  4. Historie metodiky PRINCE2
  5. Význam aplikování metodiky projektového managementu
 • Principy PRINCE2
  1. Důležitost dodržování základních principů
  2. Vyjmenování Principů PRINCE2
  3. Neustále zdůvodňování opodstatněnosti
  4. Učení se ze zkušeností
  5. Definované úlohy a odpovědnosti
  6. Řízení po etapách
  7. Řízení s výjimkami
  8. Zaměření na produkt
  9. Přizpůsobení managementu prostředí projektu
 • Témata PRINCE2
  1. Obecný popis témat jako okruhů metodiky PRINCE2
  2. Témata PRINCE2
  3. Zdůvodnění projektu
  4. Organizace
  5. Kvalita
  6. Plány
  7. Rizika
  8. Změna
  9. Progres
  10. Cvičení: Definování témat v případové studii, práce ve skupinách
  11. Prezentace výsledků cvičení
 • Procesy v PRINCE2
  1. Vysvětlení procesů obecně
  2. Procesní mapa - hrubý náčrt procesů
  3. Procesní mapa - představení detailů
  4. Role a odpovědnosti při jednotlivých procesech
  5. Linie podřízenosti a podávání zpráv
 • Detaily procesů
  1. Detailní vysvětlení jednotlivých procesů v návaznosti na praktické příklady.
  2. Popis těchto procesů:
  3. Předprojektová příprava
  4. Iniciace projektu
  5. Strategické řízení projektu
  6. Řízení etapy
  7. Řízení dodávky produktu
  8. Správa hranic etapy
  9. Ukončení projektu
 • Plánování a Produkty v projektech
  1. Produkt
  2. Typy plánů
  3. Tvorba plánů
  4. Aktualizace a odpovědnosti
  5. Zdokumentování plánu a odpovědnosti
  6. Produkt
  7. Popis produktu
  8. Popis produktu projektu
  9. Současný stav produktu
  10. Dekompozice a tok produktů
 • Záznamy, zprávy, registry
  1. Záznam předchozích zkušeností
  2. Denní záznam - Deník
  3. Registr událostí (Issue Register)
  4. Registr rizik (Risk Register)
  5. Registr kvality (Quality Register)
  6. Zpráva o ukončení etapy
  7. Zpráva o ukončení projektu
  8. Zpráva o problému (Issue Report)
  9. Zpráva o stavu etapy (Highlight Report)
  10. Zpráva o výjimečné situaci (Exception Report)
  11. Zpráva o konfiguračních položkách (Configuration Item Record)
  12. Zpráva o stavu prací (Checkpoint Report)
  13. Cvičení: Ukázky konkrétních zpráv a registrů, praktické využití
  14. Prezentace výsledků cvičení
 • Organizace projektu
  1. Výkonný ředitel a Projektový manažer
  2. Řídící výbor projektu
  3. Vedoucí týmů
  4. Ostatní projektové role
  5. Delegování a sdílení
  6. Přizpůsobení rolí reálným projektem
 • Rizika a změny v projektu
  1. Kontrolní seznam obecných rizik
  2. Identifikace nových rizik
  3. Odhady týkající se pravděpodobnosti a dopadů
  4. Eliminace dopadů rizik na projekt
  5. Výskyt změn v projektu
  6. Řízení projektu se změnami
 • Strategie
  1. Strategie řízení komunikace (Communication Management Strategy)
  2. Strategie řízení konfigurací (Configuration Management Strategy)
  3. Strategie řízení kvality (Quality management Strategy)
  4. Strategie řízení rizik (Risk Management Strategy)
  5. Komplexní náčrt projektu
 • Komplexní náčrt projektu
  1. Jmenování všech součástí projektu
  2. Grafické znázornění procesů
  3. Logické zařazení všech částí metodiky do komplexního projektu
  4. Cvičení: Rozdělení úkolů v projektovém managementu, připravení plán a dokumentů
  5. Prezentace výsledků cvičení
 • Tolerance, problémy a eskalace
  1. Tolerance, nezbytný nástroj řízení
  2. Procesy související s překročením tolerancí
  3. Formální a neformální řešení problémů
  4. Eskalace problému a vliv na projekt
 • Testovací otázky
  1. Procvičování znalostí na testovacích otázkách
  2. Vysvětlování nesprávných odpovědí a opakování
 • Případová studie
  1. Přebírání metodiky na konkrétním projektu
  2. Analýzy vzorového projektu na základě získaných vědomostí
  3. Využití získaných vědomostí v praxi
  4. Odpovídání na otázky
  5. Diskuse k projektu
 • Složení zkoušky PRINCE2® Foundation
Doporučený následný kurz:
PRINCE2® 5th Edition Practitioner (PRNC2)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
23 900,00 Kč (28 919,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
Focus People s.r.o. (PeopleCert ATO)

Cena zahrnuje:

 • Licenční poplatky
 • Kurz (prezenční/online)
 • E-book (core guidance)
 • Akreditované výukové materiály – print book
 • Akreditované cvičné testy + správné odpovědi
 • Oficiální certifikační zkouška
 • E-certifikát

Volitelné položky:

 • Take2 Resit Option (opravná zkouška – pojištění): 1.590,- Kč
 • Oficiální maketová zkouška (simulovaná online zkouška): dočasně nedostupné
 • Tištěná knižní příloha (tištěná e-kniha): 2490,- Kč
 • Opravný termín voucherové zkoušky (možnost přeplánování zkoušek): 1000,- Kč
 • Prodloužení voucherové zkoušky (odložení zkoušky o 6 měsíců): 1000,- Kč

Vybrané zákaznické reference

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Petra H.
PRINCE2® 5th Edition Foundation ( PRNC1)
"PRINCE2 Strukturovaný, srozumitelný výklad. Lektor velmi dobře přednášel, na doplňující dotazy reagoval ochotně, uměl vše jasně vysvětlit. Kurs byl dobře rozvržený."
Rieter CZ s.r.o., Lukáš P.
PRINCE2® 5th Edition Foundation ( PRNC1)
"Efektivní školení, získal jsem ucelený přehled o řízení projektu."
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Jiří H.
PRINCE2® 5th Edition Foundation ( PRNC1)
"Celkový dojem pozitivní. Oceňuji profesionální vedení kurzu."