PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer (ISMS5)

Bezpečnost, ISMS a GDPR

Mezinárodní autorizované PECB školení ISO/IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti dle ISO/IEC 27001) umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Toto školení je navíc zakončeno oficiální zkouškou “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer”.

ISMS5

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Získat komplexní znalosti o koncepcích, přístupech, metodách a technikách používaných při zavádění a efektivním řízení ISMS
 • Uvědomit si souvislost mezi normami ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a dalšími normami a regulačními rámci
 • Porozumět fungování systému řízení bezpečnosti informací a jeho procesům založeným na normě ISO/IEC 27001
 • Naučit se interpretovat a implementovat požadavky normy ISO/IEC 27001 v konkrétním kontextu organizace
 • Získat potřebné znalosti pro podporu organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování ISMS

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři a konzultanti, kteří se podílejí na zavádění ISMS a zabývají se jím
 • Odborní poradci, kteří se snaží zvládnout implementaci ISMS
 • Osoby odpovědné za zajištění souladu s požadavky na bezpečnost informací v organizaci
 • Členové týmu pro implementaci ISMS

VZDĚLÁVACÍ PŘÍSTUP

 • Tento vzdělávací kurz obsahuje cvičení typu esej, kvízy s výběrem odpovědí, příklady a osvědčené postupy používané při zavádění ISMS.
 • Účastníci jsou vyzýváni, aby při vyplňování kvízů a cvičení vzájemně komunikovali a zapojovali se do diskusí.
 • Cvičení jsou založena na případové studii.
 • Struktura kvízů je podobná struktuře certifikační zkoušky.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • 1. den: Úvod do normy ISO/IEC 27001 a zavedení ISMS
 • 2. den: Plánování implementace ISMS
 • 3. den: Implementace ISMS
 • 4. den: Monitorování ISMS, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit
 • 5. den: Certifikační zkouška PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Předpokládané znalosti:
Hlavním předpokladem pro účast na tomto školení je obecná znalost pojmů ISMS a ISO/IEC 27001.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
36 600,00 Kč (44 286,00 Kč včetně 21% DPH)

Můžete si rovněž stáhnout podrobný originální produktový list v anglickém jazyce PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer (v něm najdete i detailní požadavky na certifikační zkoušku).

LEKTOR

Václav Štverka

Václav Štverka je zkušený školitel a odborník na informační bezpečnost s více než dvacetiletou praxí. Vyniká v oblastech projektového řízení, řízení rizik a BCM, informační bezpečnosti a kontinuity podnikání, metodiky ITIL a poradenství v oblasti řízení IT systémů.

Má titul Lead Auditor IRCA a PECB pro systémy řízení bezpečnosti informací, řízení kontinuity činností, řízení systémů IT služeb, metodiky ITIL, řízení podnikových procesů a systémů projektového řízení.

Václav Štverka je nejen erudovaným odborníkem s širokým záběrem znalostí a získaných certifikací, ale navíc denně školená témata praktikuje i ve své podnikatelské kariéře.

REFERENCE

Mám velmi pozitivní dojem díky příjemné atmosféře a kvalifikovanému školiteli, který byl vždy ochotný vše vysvětlit.

Vybrané zákaznické reference

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Tomáš D.
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer ( ISMS5)
"Všechno bylo zajímavé, nic bych neměnil. "