Oracle - Optimalizace a ladění aplikací (ORA3)

Databáze, Oracle

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními aspekty ovlivňujícími výkonové paramety Oracle, naučit se optimalizovat a kontrolovat existující aplikace pro zlepšení výkonu. Účastníci se naučí interpretovat výsledky exekučních plánů, optimalizovat jednotlivé SQL dotazy a sledovat výkonostní charakteristiky databáze Oracle.
Při malém počtu do tří účastníků kurz realizujeme v délce dvou dnů.

Lokalita, termín kurzuBrno
28.1. - 30. 1. 2019
Objednat
11.3. - 13. 3. 2019
Objednat
23.4. - 25. 4. 2019
Objednat
Praha
7.1. - 9. 1. 2019
Objednat
18.2. - 20. 2. 2019
Objednat
1.4. - 3. 4. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Planování Oracle
  1. HW / SW požadavky
  2. Vliv komponent a prostředí na výkon
  3. Výběr vhodných HW / SW komponent pro provoz
  4. Instalace s ohledem na výkon
 • Architektura databázového systému Oracle
  1. Fáze zpracování příkazu SQL.
  2. Prostředky minimalizace parsování.
 • Vazební proměnné v SQL příkazu
 • Výkonová škálovatelnost
  1. Architektura systému
  2. Zásady návrhu aplikace
 • Zavádění nových aplikací
  1. Funkce optimalizátoru Oracle
  2. Faktory, které optimalizátor zohledňuje při volbě plánu provedení příkazu (exekuční plán)
 • Exekuční plán
  1. Zobrazení exekučního plánu
  2. Příkaz EXPLAIN PLAN
 • Interpretace výsledku operace EXPLAIN
  1. Interpretace statistik, jako výstupu funkčnosti AUTOTRACE
  2. Operace, které volí optimalizátor
 • Nastavení módu optimalizátor na úrovni instance a na úrovni sezení (session)
  1. Rozpoznání statistik o tabulce, o sloupci a o indexu
 • Statistiky SQL
  1. Význam statistik pro optimalizátor
  2. Histogramy
  3. Používání balíku DBMS_STATS pro generování statistik
 • Přehled nástrojů pro sledování výkonu
  1. Trasování, TKPROF
  2. ADDM
  3. ASH
  4. Statspack
 • Automatizované ladění příkazů SQL
  1. Druhy analýzy pro ladění
  2. Ladicí kolekce příkazu SQL
 • Práce s indexy
  1. Typy indexů
  2. Uvedení indexů
  3. Index typu vyvážený vyhledávací strom (BTree)
 • Různé cesty přístupu k vybrané množině řádků
  1. Přístupové cesty založené na použití indexu
  2. Účel a přínosy stabilizace exekučních plánů pomocí baseline
 • Materializované pohledy
  1. Materializované pohledy a tabulky pro dočasná data
  2. Materializovaný pohled v roli snímku dat
  3. Materializovaný pohled jako podklad pro automatické přepisování příkazu SQL
  4. Osvěžování obsahu datového segmentu materializovaného pohledu
  5. Výkonové aspekty tabulek typu TEMPORARY
 • Použití doporučení typu HINT
 • Dočasné tabulky
 • Druhy spojení relačních tabulek
Doporučený předchozí kurz:
Oracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze - pokročilý kurz (ORA2)
Doporučený následný kurz:
Oracle - Security (ORA4)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
18 000,00 Kč (21 780,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Air Bank a.s., Marián Š.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Rozšíril som si znalosti v oblasti optimalizácie sql dotazov, spolu s názornými ukážkami."
Air Bank a.s., Radan J.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Některé oblasti byly prohloubeny do detailu, s tím, že tento detail mohu uplatnit v praxi. V rámci probíraného detailu byly zodpovězeny případné dotazy."
Home Credit International a.s., Ivan D.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Po odbornej stránke výborne, všetky otázky boli vhodne zodpovedané a na kurze nie je nuda."
Raiffeisenbank a.s., Jakub U.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Velmi dobré a užitečné školení pro mou práci. Malinký nedostatek byl ve flipchartu a fixech, ale to nijak nezmenšilo kvalitu školení, ale mohla to být ještě třešnička na dortu. Díky"
CGI IT Czech Republic s.r.o., Miroslav D.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Rozsahle znalosti v optimalizaci, indexy, pohledy, nastroje."
ČEZ ICT Services, a. s., Ladislav K.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Líbili se mi konzultace a porovnání zkušeností z praxe."
Home Credit International a.s., Miroslav P.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Very useful course."
Libor Grigerek, Libor G.
Oracle - Optimalizace a ladění aplikací ( ORA3)
"Kurz byl dobře připraven, příjemně a užitečně strávený čas."