Microsoft System Center Configuration Manager - návrh, nasazení a správa (SCCM1)

Microsoft, Síťové služby

Cílem tohoto kurzu je připravit účastníky na efektivní nasazení a správu produktu System Center Configuration Manager ve firemním prostředí. Kromě toho se naučíte vytvářet a distribuovat balíčky software, aktualizace systému i aplikací a automatizovat instalace operačních systémů Windows.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka, termíny a verze SCCM budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Microsoft System Center Configuration Manager
  1. Přehled služeb System Center Configuration Manageru
  2. Hlavní funkce systému SCCM
  3. Scénáře nasazení v podnikovém prostředí
 • Architektura pro nasazení v jedné lokalitě (single-site)
  1. Návrh a příprava k nasazení SCCM v síti s jednou lokalitou
  2. Instalace SCCM site serveru
  3. Základní konfigurace serveru SCCM
  4. Zpřístupnění a vyhledávání prostředků
 • Instalace klientů pomocí SCCM
  1. Návrh infrastruktury pro instalaci klientů
  2. Instalace klientů SCCM
  3. Správa klientů prostřednictvím SCCM
 • Inventarizace sítě a zdrojů
  1. Přehled inventarizace a kolekcí
  2. Inventorizace hardware
  3. Inventorizace software
  4. Správa prostředků
 • Reporting a vytváření dotazů
  1. Přehled architektury dat a dotazů na stav instalací/aktualizací
  2. Sestavování a spouštění dotazů
  3. Instalace a konfigurace reporting pointu
  4. Sestavování a spouštění dotazů - Dashboard
 • Distribuce aplikací
  1. Přehled funkcí pro distribuci software
  2. Vytváření a naplňování kolekcí
  3. Nastavení kolekcí
  4. Vytváření a konfigurace distribučních balíčků aplikací
  5. Distribuce balíčků
  6. Zveřejňování aplikací
 • Instalace a správa aktualizací softwaru
  1. Přehled aktualizací software
  2. Příprava lokality a nasazení SCCM pro distribuci aktualizací
  3. Sledování a řešení problémů s distribucí aktualizací
 • Instalace operačního systému pomocí SCCM
  1. Přehled metod nasazení operačního systému
  2. Správa uživatelských dat
  3. Nasazení operačního systému prakticky s použitím SCCM
 • Konfigurace hierarchie při využití více síťových lokalit
  1. Úvod do hierarchie lokalit v SCCM
  2. Konfigurace komunikace mezi lokalitami
  3. Instalace sekundárního serveru SCCM v lokalitě
  4. Roaming v prostředí více lokalit
 • Využití funkcí Wake On LAN, správy napájení a nástrojů pro vzdálenou správu
  1. Přehled funkce Wake On LAN
  2. Přehled možností správy napájení
  3. Přehled nástrojů pro vzdálenou správu v SCCM
 • Údržba a monitoring služeb systému SCCM
  1. Úkoly údržby a správy v SCCM
  2. Zálohování a obnova služeb a dat SCCM
  3. Využití nástroje pro sledování výkonu systému Windows v SCCM
 • Využití nativního režimu SCCM a správa internetových klientů
  1. Úvod do nativního režimu systému SCCM
  2. Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) potřebná pro nasazení SCCM
  3. Konfigurace lokalit pro využívání nativního režimu
  4. Správa internetových klientů
Předpokládané znalosti:
Dobrá znalost správy produktů MS Windows Server, znalost protokolů TCP/IP, základní povědomí o jazyce SQL, zkušenost se správou služeb Active Directory a nasazením infrastruktury PKI.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Česká správa sociálního zabezpečení, Martin Z.
Microsoft System Center Configuration Manager - návrh, nasazení a správa ( SCCM1)
"Školení bylo perfektní. Dozvěděl jsem se vše, co jsem potřeboval."