MS Excel - pokročilé programování v jazyku VBA (MSEVB2)

Microsoft, Programování

Školení je určeno zájemcům o zdokonalení programování v prostředí MS Excel pomocí programování v jazyce Visual Basic For Application (VBA). Předpokladem zvládnutí školení je dobrá znalost programování v jazyce VBA na úrovni kurzu MS Excel – programování v jazyku VBA (MSE5).
Po absolvování kurzu získá účastník celkový přehled o objektech Excelu, je schopen ovládat prostředí MS Excelu, využívat formuláře, vytvářet vlastní objekty, pracovat s registry Windows, spravovat soubory a složky technologií File Systém Object, vytvářet databázové aplikace, zpracovávat doplňky, ovládat z prostředí Excelu jiné programy MS Office.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. Vývojové prostředí
  2. Záznam a úprava maker
  3. Použití proměnných, statických a dynamických polí
  4. Vytváření procedur a funkcí
  5. Parametry povinné, nepovinné a pole parametrů
  6. Standardní funkce VBA
  7. Větvení programu, podmíněné příkazy a cykly
 • Objekty Excelu
  1. Odkazy, vlastnosti a metody buněk a oblastí
  2. Práce s listy a sešity, jejich vlastnosti a metody
  3. Vlastnosti a metody objektu Application a kolekcí
  4. Sloučení zaznamenaných maker do výsledného projektu
 • Události Excelu
  1. Využití událostí listů
  2. Události sešitů
  3. Události objektu Application
 • Použití ovládacích prvků, využití jejich vlastností a událostí
  1. Ovládací prvky v listech
  2. Uživatelské formuláře s ovládacími prvky
 • Dialogová okna
  1. Vlastní dialogy Excelu
  2. Vytváření vlastních dialogových oken pro práci se soubory
  3. Správa souborů a složek, standardní a technologií FSO
  4. Práce s registry Windows
 • Objektově orientované programování
  1. Vytváření vlastních tříd a jejich využití
  2. Zapouzdření vlastností
  3. Metody tříd
  4. Dědičnost
 • Přizpůsobení prostředí Excelu
  1. Vytvoření přikazů v pásu karet
  2. Vytvoření místní nabídky
  3. Vytvoření vlastních pásů karet pomocí XML kódu
 • Programování událostí Excelu
  1. Využití ovládacích prvků na liště Excelu
  2. Události listů a sešitů
 • Vytvoření doplňku pomocí kódu VBA
  1. Využití funkcí doplňku
  2. Využití formulářů doplňku
 • Programování databází MS Access, SQL Serveru
  1. Připojení databáze
  2. Přenos dat z databáze do listu Excelu
  3. Přenos dat z listu Excelu do databáze
 • Ovládání jiných programů z Excelu
  1. Objekty Excel.Application, Word.Application
Předpokládané znalosti:
Znalosti programování ve VBA na úrovni kurzu VBA I.
Doporučený předchozí kurz:
MS Excel - programování v jazyku VBA (MSEVB1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
11 900,00 Kč (14 399,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Sberbank CZ, a.s., Jakub C.
MS Excel - pokročilé programování v jazyku VBA ( MSEVB2)
"very nice beutiful"