MS Dynamics NAV Workshop - integrace do jiných systémů (NAV12)

Microsoft, Dynamics

Tento workshop je určen vývojářům k seznámení s možnostmi integrace Dynamics NAV s jinými systémy a to jak pomocí vlastních webových služeb (Web Services - SOAP, JSON), tak pomocí SQL.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Integrace NAV pomocí vlastních Web Services (webových služeb).
  1. Webové služby NAV - SOAP, ODATA (JSON).
  2. Typy objektů NAV pro publikaci webových služeb - Codeunits, Pages, Queries.
  3. Rozdíly mezi jednotlivými objekty, výhody a nevýhody každého z nich.
  4. Využití objektu XMLPort pro práci s komplexními datovými typy.
  5. Ukázky konzumace webových služeb z prostředí .NET, popř. z jiných.
  6. Možnost využití abstrakce a dědičnosti při tvorbě velmi univerzálního klienta s možností navázání grafického rozhraní (WPF a databinding).
  7. Nástroje pro testování, ladění (debugging). S tím související ukázky odlaďování chyb (velmi důležitý prvek v situacích, kdy se integrují různé platformy a aplikace).
 • Integrace NAV pomocí SQL.
  1. Využití pohledů a jejich mapování do NAV.
  2. Přístup k jiným databázím (i na vzdálených serverech) přímo z NAV (různý přístup pro různé verze NAV).
 • Další způsoby integrace.
  1. Využití různých funkcionalit .NET Framework (WCF, remoting, atd.).
  2. Integrace pomocí add-inů pro NAV.
Předpokládané znalosti:
Očekává se znalost programování v NAV, ideálně i v .NET, SQL či jiném prostředí.
Doporučený předchozí kurz:
MS Dynamics NAV Workshop - design (NAV02)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
24 500,00 Kč (29 645,00 Kč včetně 21% DPH)