Linux - Red Hat Cluster Suite (LNX6)

Unixové systémy, Linux - správa

Kurz seznámí účastníky s Red Hat Cluster Suite, a to jeho high availability částí, která je určena pro vytváření systémů s vysokou dostupností provozovaných služeb.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do clusterů
  1. Principy, typy clusterů, jejich využití
  2. Popis HA (high availability) clusterů
  3. Seznámení s implementací v podobě Red Hat Cluster Suite
 • Požadavky na výchozí instalaci a konfiguraci systému pro potřebu clusteru, doporučení pro hardwarové řešení architektury clusteru a návazné infrastruktury pro spolehlivý provoz v produkčním prostředí (napájení, komunikační infrastruktura, sdílené diskové pole).
 • Instalace a zprovoznění clusterového frameworku na prvním uzlu
  1. ověření základní funkčnosti
  2. konfigurace iSCSI klienta a připojení sdíleného iSCSI NAS pole
  3. Rozšíření clusteru na dvouuzlový cluster
  4. ověření funkčnosti instalace clusterového frameworku
  5. sestavení clusteru
 • Konfigurace prostředků pro vytlačování nefunkčního uzlu z clusteru. 
 • Fencing
  1. vzdálené ovládání napájení uzlu
  2. odpojení uzlu od sdíleného diskového pole
 • Ukázková instalace a konfigurace služeb provozovaných v prostředí clusteru (WWW, SQL, NFS server), konfigurace active/hot-standby a active/active, konfigurace statického rozdělení zátěže mezi uzly clusteru (afinita služeb k uzlu clusteru).
 • Diagnostika a řešení nejčastějších provozních a chybových stavů
  1. spouštění
  2. zastavování a migrace služeb mezi clustery
  3. start a zastavení celého clusteru
  4. řešení selhání/rozpad clusteru a reakce na selhání provozované služby
  5. síťového připojení
  6. diskového pole
 • Ukázka a diskuse různých možností konfigurace pro komunikaci mezi uzly clusteru a pro ustavení quorum stavu.
  1. Komunikace záložním síťovým spojením.
  2. Použití quorum disku pro rozšířené vyhodnocování funkčnosti uzlů a zabránění úplnému selhání clusteru při ztrátě síťového spojení.
 • Správa sdíleného diskového prostoru.
  1. Použití LVM v clusterovém prostředí (CLVM) a clusterový souborový systém GFS/GFS2.
  2. Použití LVM v clusterovém prostředí (CLVM) a clusterový souborový systém GFS/GFS2.
  3. Využití LVM pro vysokou dostupnost sdílené diskové kapacity (LVM mirror s využitím dvou iSCSI polí).
 • Použití více I/O kanálů k diskovému poli pro zvýšení dostupnosti a/nebo propustnosti dat (multipath I/O).
 • Problematika clusterů s větším počtem uzlů než dva.
 • Diskuse možnosti nahradit sdílené externí diskové pole pomocí replikace lokálních disků uzlů v reálném čase (DRBD).
 • Konfigurace síťových Ethernet připojení. Teaming/bonding - slučování více síťových rozhraní za účelem zvýšení spolehlivosti a/nebo propustnosti sítě.
Předpokládané znalosti:
Základy ovládání a administrace systému Linux.
Doporučený předchozí kurz:
Linux – základy administrace (LNX1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)