ISTQB® Certifikovaný tester základní úrovně (CTFL1)

Specializovaná školení, Testování

Akreditovaný kurz určený SW profesionálům, kteří potřebují prokázat praktické znalosti základních konceptů testování. Tento kurz základní úrovně se zaměřuje na obecně přijaté přístupy k softwarovému vývoji a testování. Tento kurz Vás seznámí se základními principy a osvědčenými postupy testování, přičemž budou zohledněny moderní trendy ve vývoji softwaru. Kurz pokrývá obecné pojmy principy testování softwaru, techniky návrhu testů, management testování a podporu nástrojů. Ať už testujete software na plný úvazek nebo se částečně zabýváte agilním vývojem, DevOps nebo průběžným nasazováním (CD), tento kurz je koncipován tak, aby Vám pomohl s přípravou na certifikační zkoušku ISTQB® Certified Tester—Foundation Level (CTFL).

Akreditováno a v souladu s osnovami ISTQB® CTFL v4.0.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Dokázat účinně a efektivně komunikovat s využitím obecných termínů používaných v softwarovém testování.
 • Pochopit základy testování softwaru včetně klíčových konceptů.
 • Prokázat pochopení toho, jak mohou být různé přístupy k vývoji a testování softwaru a různá omezení aplikovány při optimalizaci testování v různých kontextech.apod.
 • Efektivně přispívat k procesu revize.
 • Používat zavedené techniky při návrhu testů na všech úrovních testování.
 • Interpretovat a provádět testy na základě definovaných specifikací testů a reportovat výsledky testů.
 • Analyzovat funkcionální i nefunkcionální specifikace na všech úrovních testování systémů.
 • Vyzkoušet si techniky návrhu testů černé skříňky, bílé skříňky a založené na zkušenostech.
 • Pochopit základní principy managementu testování včetně organizace testování, plánování a odhadování testů, konfiguračního managementu, testování založeném na riziku a managementu defektů.
 • Psát a komunikovat jasné a srozumitelné reporty o defektech.
 • Pochopit projektové faktory, které mají vliv na priority testů a přístup k testování.
 • Pochopit hodnotu, kterou testování softwaru přináší zúčastněným stranám.
 • Pochopit, jak zajistit soulad testovacích činností a pracovních produktů s projektovými cíli, opatřeními a plány.
 • Pochopit podporu nástrojů v testování včetně výběru nástrojů, přínosů, rizik a klasifikace nástrojů.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základy testování
  1. Co je to testování?
  2. Proč je testování nezbytné?
  3. Sedm principů testování
  4. Proces testování
  5. Psychologie testování
 • Testování v průběhu životního cyklu vývoje softwaru
  1. Modely životního cyklu vývoje softwaru
  2. Úrovně testování
  3. Typy testů
  4. Údržbové testování
 • Statické testování
  1. Základy statického testování
  2. Proces revize
 • Techniky testování
  1. Kategorie technik testování
  2. Techniky testování černé skříňky
  3. Techniky testování bílé skříňky
  4. Techniky testování založené na zkušenostech
 • Management testování
  1. Organizace testování
  2. Plánování a odhadování testování
  3. Monitoring a řízení testování
  4. Konfigurační management
  5. Rizika a testování
  6. Management defektů
 • Nástroje pro podporu testování
  1. Základní informace o testovacích nástrojích
  2. Efektivní využívání nástrojů
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
17 500,00 Kč (21 175,00 Kč včetně 21% DPH)