Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

Virtualizace a Cloud, Kubernetes

Course delivers basics of Kubernetes, an open-source platform for container orchestration. We’ll talk about Kubernetes architecture and look at how to move around. We’ll use practical examples to demonstrate the building blocks of an application running in Kubernetes and how to modify them. Course covers identical topics as course KUBER1 and adds topics that appear in the Certified Kubernetes Application Developer certification by Linux Foundation. The certification itself is not covered by the course fee, nor is the certification part of the course.

Toto školení vám pomůže:

 • Seznámit se s architekturou a základní administrací Kubernetes
 • Nasazovat a spravovat kontejnery v prostředí K8s

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Vývojáři i administrátoři, kteří se potřebují seznámit s orchestrací pomocí K8s
 • Všichni, kteří chtějí složit zkoušku CKAD

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kontejnery
  1. Kontejnery a image
  2. Více-kontejnerové aplikace
 • Architektura Kubernetes
  1. Control plane
  2. Worker node
  3. Controller manager
  4. Scheduler
  5. API
  6. Kubectl
  7. Etcd
  8. Kube-proxy
  9. Kubelet
  10. Podman/Crictl/Docker
 • Deployment jednoduché aplikace
 • Kubernetes objekty
  1. YAML a definice zdrojů
  2. Deployments
  3. ReplicaSets
  4. DaemonSets
  5. Pods
  6. Services
  7. Namespaces a Resource Quotas
  8. Context a autentikace
  9. Kubernetes dashboard
 • Management prostředí v Kubernetes
  1. Selectors
  2. Labels
  3. Health checks
  4. Annotations
 • Úložiště
  1. Storage Classes
  2. PV, PVC
  3. Použití PV, PVC v podech
 • Síťová pravidla
  1. NetworkPolicies
 • Složitější aplikace
  1. Configmaps
  2. Secrets
 • Jak se k aplikaci dostat zvenku
  1. Ingress
 • Vlastní definice, CRD
 • Jednorázové operace a periodické jednorázové operace
  1. Jobs
  2. Cronjobs
 • Řešení problémů
  1. Logy
  2. Eventy, události
 • Ukázkové deploymenty aplikací
 • Na jakých platformách je možné se učit Kubernetes
 • Co Kubernetes a produkční prostředí?
 • Containers
  1. Containers and images
  2. Multi-container applications
 • Kubernetes architecture
  1. Control plane
  2. Worker node / node
  3. Controller manager
  4. Scheduler
  5. API
  6. Kubectl
  7. Etcd
  8. Kube-proxy
  9. Kubelet
  10. Podman/Containerd/Docker
 • A simple application deployment
 • Kubernetes resources
  1. YAML and resource definitions
  2. Deployments
  3. ReplicaSets
  4. DaemonSets
  5. Pods
  6. Services
  7. Namespaces and ResourceQuotas
  8. Context and authentication
  9. Structure of Kubernetes resources
  10. Kubernetes dashboard
 • Kubernetes and environment management
  1. Selectors
  2. Labels
  3. Health checks
  4. Annotations
 • Storage
  1. Storage Classes
  2. PV, PVC
  3. Using PV, PVC in pods
 • Network traffic rules
  1. NetworkPolicies
 • More complex applications
  1. Configmaps
  2. Secrets
 • Accessing your application from the outside
  1. Ingresses
 • Custom definitions, CRD
 • One-off and periodical one-off operations
  1. Jobs
  2. Cronjobs
 • Troubleshooting
  1. Logs
  2. Events
 • Practical examples of application deployments
 • Learning resources and platforms
 • Kubernetes and production?
Předpokládané znalosti:
Working knowledge of Podman/Docker
Doporučený předchozí kurz:
Docker a Podman - tvorba a nasazení kontejnerových aplikací (DCKR1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
26 800,00 Kč (32 428,00 Kč včetně 21% DPH)
Jazyk:
Česky

Vybrané zákaznické reference

LearnQuest s.r.o., Arne R.
Certified Kubernetes Application Developer ( CKAD)
"Very knowledgeable teacher. Although I knew the basics upfront, he provided enough in-depth knowledge behind the abstractions to make the class interesting. Covered a lot of ground in just a few days. It would have been better if minikube would have come pre-installed on the VMs. We didn't learn much by installing it and it took quite some time debugging. Also please next time send a calendar invite :). All in all great course, thanks"