C#.NET - pokročilé programování (CNET2)

Microsoft, Programování

Účastníci kurzu se seznámí s pokročilejšími technikami programování aplikací v jazyce C#. Kurz je zaměřen na prohloubení a opakování znalostí ze základního kurzu, seznamuje účastníky jak s dalšími syntaktickými prvky, tak s další funkcionalitou v standardní knihovně .NET. Kurz se snaží naučit programátory správným návykům při psaní Line of Business (LOB) aplikací. Jednotlivé prvky kurzu budou vysvětleny při vytváření demonstrační aplikace.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Opakování základních znalostí jazyka C#
 • Indexery a řazení
 • Abstraktní a sealed třídy
 • Struktury, výčtové typy a přetypování
 • Delegáti a události
 • Lambda výrazy
 • LINQ
  1. Použití LINQ pro filtraci, selekci pole
  2. Možnosti využití LINQ pro ostatní datové typy (SQL, XML)
 • Kolekce a generika
  1. Generické kolekce, seznamy a asociativní pole
  2. Vytváření vlastních generických tříd a funkcí
 • Pokročilá práce s řetězci
  1. Vlastnosti řetězce, immutabilita
  2. StringBuilder
  3. Regulární výrazy
 • Přístup do databáze pomocí ADO.NET
  1. ADO.NET architektura, práce s ovladači pro připojení k databázi
  2. Přístup k datům, spouštění dotazů, práce s výsledky dotazu
 • Práce s vizuálními komponentami s napojením na databázi
  1. Vytvoření datového zdroje
  2. Použití DataGridView napojeného na tabulku
  3. Práce s datasetem
 • Práce se sokety v .NET
 • Práce s vlákny
  1. Vytvoření vlákna
  2. Synchronizace, sdílení dat
 • Opakování základů z kurzu CNET1
  1. Objektově orientované programování
  2. Základní koncepty a syntaxe jazyka
  3. Base-Class-Library
  4. LINQ
 • Základní návrhové vzory
  1. zaměřené na vytváření, strukturování a chování,
  2. představení Gang of Four (GoF) v kontextu C#.
 • Continous Integration a Continous Delivery (CI/CD),
  1. prostředí Azure DevOps,
  2. testování aplikací - smoke, unit, integrační, UI a akceptační testy.
 • Psaní čistého, udržovatelného kódu 
  1. respektování Clean Code,
  2. S.O.L.I.D. zásady,
  3. Ukázky refaktorizace a práce s legacy kódem.
 • WPF za pomoci MVVM, tvorba komponenty a stylování aplikací.
 • Paralelní a asynchroní programování
  1. proces, 
  2. vlákno, 
  3. úloha z pohledu C# a použitého .NET frameworku.
 • Síťová komunikace 
  1. WCF
  2. RestAPI
 • Nástroje pro správu paměti a profilaci výkonu.
 • Multiplatformní programování 
  1. .NET Standard, 
  2. .NET Core,
  3. konteinerizace aplikací pomocí Docker a jejich orchestrace Kubernetes, Docker Swarm.
Předpokládané znalosti:
Základní znalosti jazyka C#.
Doporučený předchozí kurz:
C#.NET - základy programování (CNET1)
Doporučený následný kurz:
C#.NET – Návrhové vzory (CNET3)
Časový rozvrh:
4 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
15 600,00 Kč (18 876,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

AVX Czech Republic s.r.o., Jan S.
C#.NET - pokročilé programování ( CNET2)
"Probíraná látka je vysvětlena a procvičována na praktických příkladech. Lektor se nebojí dovysvětlit i dotazy, které jsou mimo probíranou látku a navést tak studenta na správnou cestu."
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Gabriel Z.
C#.NET - pokročilé programování ( CNET2)
"Kurz byl zajímavý, lektor je odborník."
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Miroslav B.
C#.NET - pokročilé programování ( CNET2)
"Rozšíření znalostí Xamarinu a pokročilejších technik v C#. Rektor opravdu znalý problematiky, maximální spokojenost."
MINERVA BOSKOVICE, a.s., Lubomír T.
C#.NET - pokročilé programování ( CNET2)
"Výborný lektor, který se nenechá zaskočit vzniklým problémem."
VALIANT - TMS Czech s.r.o., Martin B.
C#.NET - pokročilé programování ( CNET2)
"Skoleni bylo vyborne. Jedina vec, kterou bych mohl vytknout, je delka kurzu. 4 dny jsou malo. Jeden den na vic by urcite neuskodil."