Blue Prism Foundation Course (PRISM1)

ICT Management, Blue Prism

Školení je určeno pro začátečníky, kteří mají zájem naučit se pracovat s platformou Blue Prism. Součástí školení je vypracování miniprojektu, který pomůže upevnit celou škálu čerstvě nabytých znalostí a dovedností. Po absolvování školení budou účastníci schopni samostatně vyvíjet a konfigurovat procesy s použitím software a metodologie Blue Prism. Školení poskytuje společnost NEOOPS s.r.o., autorizovaný školicí partner Blue Prism (Blue Prism Authorized Training Partner)

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Celkový přehled o RPA (Robotic Process Automation) oblasti a úvod do Blue Prism technologie
 • Blue Prism – Metodologie
 • Blue Prism – Procesní analýza (jak vybrat procesy vhodné pro automatizaci)
 • Blue Prism – Přehled rolí a odpovědností
 • Přehled oblastí Blue Prism platformy, kterou kurz pokrývá:
 • Procesní Studio:
  1. Spouštění procesů
  2. Zákadní dovednosti
  3. Validace procesů
  4. Rozhodovací elementy
  5. Elementy pro kalkulace
  6. Proměnné
 • Procesní Flow:
  1. Rozhodování
  2. Cirkulární cesty
  3. Kontrola běhu procesu
  4. Nastavení příští stage
  5. Breakpointy
  6. Kolekce a smyčky
  7. Logické vrstvy
  8. Organizace stránek procesu
 • Vstupy a výstupy:
  1. Vstupní parametry
  2. Procháyení stránek procesu
  3. Viditelnost proměnných
  4. Datové typy
  5. Výstupní parametry
  6. Start-up parametry
  7. Control Room
  8. Procesní výstupy
 • Business Objects:
  1. Object Studio
  2. Business objekty
  3. Elementy pro volání objektových akcí
  4. Vstupy a výstupy
  5. Procesní vrstva
 • Object Studio:
  1. Vytváření business objektů
  2. Aplikační model
  3. Spyování elementů
  4. Atributy
  5. Výběr atributů
  6. Launch
  7. Wait
  8. Timeouty
  9. Terminace
  10. Write
  11. Press
  12. Attach a Detach
  13. Read
  14. Akce
  15. Vstupy a výstupy akcí
  16. Proměnné jako vstupy
 • Error Management:
  1. Mechanismy výjimek
  2. Recover a Resume
  3. Delegace výjimek
  4. Zachování aktuální výjimky
  5. “Bubbling” výjimek
  6. Bloky výjimek
  7. Mechanismy výjimek v praxi
  8. Ukládání snímku obrazovky
 • Case Management:
  1. Položky fronty
  2. Konfigurace front
  3. Odložení
  4. Pokusy
  5. Pauza a Resume
  6. Filtry
  7. Reporty
 • Další vlastnosti:
  1. Safe Stop
  2. Akce s kolekcemi
  3. Rozhodovací element s více výstupy
  4. Warning Thresholds
  5. Logování
  6. Log Viewer
  7. System Manager
  8. Seskupování procesů/objektů
  9. Reference procesů/objektů
  10. Export a import
  11. Release Manager – Package a Releasy
Doporučený následný kurz:
Blue Prism Practitioner Course (PRISM2)
Časový rozvrh:
4 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
30 000,00 Kč (36 300,00 Kč včetně 21% DPH)