Blue Prism Foundation Course (PRISM1)

ICT Management, Blue Prism

Školení je určeno pro začátečníky, kteří mají zájem naučit se pracovat s platformou Blue Prism. Součástí školení je vypracování miniprojektu, který pomůže upevnit celou škálu čerstvě nabytých znalostí a dovedností. Po absolvování školení budou účastníci schopni samostatně vyvíjet a konfigurovat procesy s použitím software a metodologie Blue Prism. Školení poskytuje společnost NEOOPS s.r.o., autorizovaný školicí partner Blue Prism (Blue Prism Authorized Training Partner)

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Celkový přehled o RPA (Robotic Process Automation) oblasti a úvod do Blue Prism technologie
 • Blue Prism – Metodologie
 • Blue Prism – Procesní analýza (jak vybrat procesy vhodné pro automatizaci)
 • Blue Prism – Přehled rolí a odpovědností
 • Přehled oblastí Blue Prism platformy, kterou kurz pokrývá:
 • Procesní Studio:
  1. Spouštění procesů
  2. Zákadní dovednosti
  3. Validace procesů
  4. Rozhodovací elementy
  5. Elementy pro kalkulace
  6. Proměnné
 • Procesní Flow:
  1. Rozhodování
  2. Cirkulární cesty
  3. Kontrola běhu procesu
  4. Nastavení příští stage
  5. Breakpointy
  6. Kolekce a smyčky
  7. Logické vrstvy
  8. Organizace stránek procesu
 • Vstupy a výstupy:
  1. Vstupní parametry
  2. Procháyení stránek procesu
  3. Viditelnost proměnných
  4. Datové typy
  5. Výstupní parametry
  6. Start-up parametry
  7. Control Room
  8. Procesní výstupy
 • Business Objects:
  1. Object Studio
  2. Business objekty
  3. Elementy pro volání objektových akcí
  4. Vstupy a výstupy
  5. Procesní vrstva
 • Object Studio:
  1. Vytváření business objektů
  2. Aplikační model
  3. Spyování elementů
  4. Atributy
  5. Výběr atributů
  6. Launch
  7. Wait
  8. Timeouty
  9. Terminace
  10. Write
  11. Press
  12. Attach a Detach
  13. Read
  14. Akce
  15. Vstupy a výstupy akcí
  16. Proměnné jako vstupy
 • Error Management:
  1. Mechanismy výjimek
  2. Recover a Resume
  3. Delegace výjimek
  4. Zachování aktuální výjimky
  5. “Bubbling” výjimek
  6. Bloky výjimek
  7. Mechanismy výjimek v praxi
  8. Ukládání snímku obrazovky
 • Case Management:
  1. Položky fronty
  2. Konfigurace front
  3. Odložení
  4. Pokusy
  5. Pauza a Resume
  6. Filtry
  7. Reporty
 • Další vlastnosti:
  1. Safe Stop
  2. Akce s kolekcemi
  3. Rozhodovací element s více výstupy
  4. Warning Thresholds
  5. Logování
  6. Log Viewer
  7. System Manager
  8. Seskupování procesů/objektů
  9. Reference procesů/objektů
  10. Export a import
  11. Release Manager – Package a Releasy
Doporučený následný kurz:
Blue Prism Practitioner Course (PRISM2)
Časový rozvrh:
4 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
30 000,00 Kč (36 300,00 Kč včetně 21% DPH)