Apache Kafka - návrh řešení (KAFKA1)

Databáze, NoSQL a Big Data

V tomto kurzu pečlivě prozkoumáme základní koncepty Apache Kafka. Účastníci získají schopnost porozumět všem komponentám, které tvoří ekosystém systému Kafka, stejně jako výhodám a nevýhodám použití Apache Kafka pro konkrétní projekty.

Prostřednictvím série praktických lekcí a příkladů z reálného světa se účastníci ponoří do umění vytváření robustních, škálovatelných a efektivních řešení pomocí Apache Kafka. Školení vás provede od pochopení základních principů systému Kafka, až po návrh kompletních systémů. Tento kurz poskytuje znalosti a dovednosti nezbytné k řešení složitých výzev integrace dat s jistotou.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Porozumět architektonickým konceptům systému Apache Kafka
 • Analyzovat obchodní požadavky a identifikovat použití systému Kafka vhodná pro integraci
 • Navrhnout architektury systému Kafka přizpůsobené konkrétním potřebám projektu
 • Integrovat systém Kafka s dalšími komponentami vašeho ekosystému
 • Optimalizovat výkon a škálovatelnost systému Kafka pro zpracování masivního datového toku
 • Zajistit bezpečnost a správu v prostředích systému Kafka

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Ti, kteří mají zájem začít pracovat s technologií Apache Kafka
 • Analytici
 • Softwaroví architekti
 • DevOps pracovníci
 • Softwaroví inženýři

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní koncepty Apache Kafka
  1. Porozumění distribuovaným systémům pro zasílání zpráv
  2. Práce s tématy (topics), oddíly(partitions) a zprávami(messages)
  3. Struktura klastru Kafka
 • Kafka klienti
  1. Producenti: odesílání zpráv, strategie potvrzení, záruky doručení
  2. Konzumenti: příjem zpráv, koncepty ofsetu
 • Kafka jako úložiště stavu
  1. Principy kompaktace
  2. Funkce kompaktních témat
 • Kafka v reálném světě
  1. Use cases a anti use cases
  2. Kafka vs konkurence
  3. Možnosti v cloudu
 • Práce s datovými typy
  1. Použití schéma registry
  2. Architektura schéma registry
  3. Evoluce typů a pravidla kompatibility
 • Pokročilé koncepty Apache Kafka
  1. Detaily záruk doručení
  2. Idempotence a transakce
  3. Ladění výkonu
  4. Multi-klustry
 • Integrace systémů na úrovni dat
  1. Použití Kafka Connect
  2. Change Data Capture
 • Transformace dat
  1. Vytváření datových pipelines
  2. Použití Kafka Streams
  3. Použití KSQL
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)