Agilní vývoj III. - z teorie do praxe (AGL3)

ICT Management, Agilní metodiky

Tento kurz je koncipován jako praktické rozšíření znalostí o agilním vývoji. Jeho smyslem je podat účastníkům konkrétní praktické rady a informace k implementaci agilních metod v praxi na vývojových projektech, řešení obtížných a nestandardních situací, dále tipy k navrhování smluv se zákazníky i subdodavateli a v neposlední řadě i řešení změn, reklamací a chyb na projektech. Kurz formou workshopu je vhodný pro zasvěcené publikum v oblasti AGILE: agilní kouče, kteří chtějí získat více poznatků z agilní praxe, pro Scrum Mastery a product ownery, kteří chtějí lépe rozumět svojí roli, pro projektové manažery, kteří potřebují hlubší vhled do agilních metodik, pro transformační leadery, kteří chtějí ověřit, že AGILE je tou správnou cestou.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Agilita a psychologie v praxi I.: Týmová spolupráce a zapojení zákazníka do projektu vývoje
  1. Jak zapojit zákazníka do testování a předávek funkčností k akceptaci?
  2. Jakým způsobem vyžadovat zodpovědnost za definici a přesnost zadání a požadované výstupy?
  3. Jakým způsobem vyžadovat zodpovědnost za otestování a převzetí dodaného Releasu?
  4. Jakým způsobem vyžadovat zodpovědnost za akceptaci předaných funkcionalit?
  5. Na jakou roli je nejvhodnější směřovat dotazy či vznášet výhrady zákazníka k předávkám v rámci projektu?
 • Agilita a psychologie v praxi II.: Efektivní organizace týmu a zapojení subdodavatele do projektu vývoje
  1. Jak u subdodavatele se silnou vyjednávací pozicí „vymáhat“ zodpovědnost za předaný úkol?
  2. Jak organizovat týmy tvořené Dodavatelem na jedné a Subdodavatelem na druhé straně?
  3. Jak být v organizaci týmů efektivní a posílit i kvalitu výsledku?
 • Řešené problémy z praxe v rámci vývojových projektů
  1. Stanovení a ukotvení rozsahu projektu se zákazníkem VS nacenění rozsahu projektu
  2. Nejasnosti a rozpory ve stanovování, zda konkrétní detail je či není v daném rozsahu
  3. Smluvní zajištění projektů využívajících agilní principy
  4. Jak pracovat se zpřesňováním rozsahu až po podpisu smlouvy či v průběhu projektu?
  5. Zpětná vazba a podávání výhrad ze strany zákazníka a jejich četnost
  6. Jak komunikovat se zákazníkem potřebu omezeného počtu podání výhrad k předávkám?
  7. Klasifikace chyb z akceptačního procesu
  8. Jak řešit situaci, kdy zákazník opakovaně vrací předané funkčnosti k opravám?
  9. Jak řešit příliš vysoké detaily v navrhovaných úpravách vrácených částí projektu?
  10. Jak stanovit hranici mezi „Chybou“ a „Změnovým požadavkem“?
  11. Změnové řízení a jeho parametry
  12. Kdy (na základě jakého kritéria) je vhodné vyvolat se zákazníkem změnové řízení?
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
9 800,00 Kč (11 858,00 Kč včetně 21% DPH)