WebSphere Application Server V8.5 Scripting and Automation (WA680CZ)

IBM, WebSphere

Most administrative tasks are multi-step and repeatedly used, and GUI-based administration tools can quickly become impractical and even a burden. WebSphere Application Server offers a collection of tools and technologies that you can use to create automated scripts, facilitating system administration. The course describes the scripting facilities in WebSphere Application Server and teaches you how to use the Jython language with WebSphere administrative objects to develop scripts that automate common administrative tasks.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Course introduction
 • Introduction to scripting
 • WebSphere Application Server administrative concepts and architecture
 • WebSphere Application Server scripting facilities
 • Using wsadmin
 • Exercise: Using wsadmin to explore the WebSphere Application Server environment
 • Jython basics
 • Jython development by using the IADT
 • Exercise: Using the IBM Assembly and Deploy Tools (IADT) to develop Jython scripts
 • Administrative object basics: Help and AdminConfig
 • Exercise: Using the Help and AdminConfig objects
 • Administrative object basics: AdminApp
 • Exercise: Using the AdminApp object
 • Administrative object basics: AdminControl
 • Exercise: Using the AdminControl object
 • Administrative object basics: AdminTask
 • Exercise: Using the AdminTask object
 • Introduction to the PlantsByWebSphere and messaging applications
 • Configuring and managing servers and server resources by using scripting
 • Exercise: Creating and configuring the Plants server environment with scripting
 • Exercise: Installing and configuring the IBM HTTP Server
 • Deploying and managing the PlantsByWebSphere application by using scripting
 • Exercise: Deploying the PlantsByWebSphere application
 • Scripting methodologies and recommendations
 • Using ws_ant
 • Exercise: ws_ant scripting and configuring the service integration bus
 • Properties file based configurations and Jython script library
 • Using scripts with the job manager and CIM
 • Exercise: Automating the installation of WebSphere Application Server
 • Course summary
Předpokládané znalosti:
You should have a thorough understanding of the topologies and runtime administration of WebSphere Application Server Network Deployment environments. You can gain this knowledge through experience or by completing WebSphere Application Server V8.5 Administration (WA585G - no longer available).
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
67 000,00 Kč (81 070,00 Kč včetně 21% DPH)