Tvorba aplikací v prostředí Flutter (FLTR)

Specializovaná školení, Android

Tento kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit profesionální aplikace pro iOS a Android na stejné kódové základně. To znamená, že můžete vytvářet aplikace pro iOS a Android z jednoho projektu aplikace Flutter, což šetří váš čas a úsilí při vytváření a údržbě aplikací.
První část školení je věnována seznámení s jazykem Dart, který je využíván v prostředí Flutter a také samotné instalaci vývojového prostředí. Následně se již seznámíte s jednotlivými widgety, za pomoci kterých v rámci praktických cvičení budeme vytvářet své první Flutter aplikace.

Privátní školení a termíny na míru

Pro toto školení vzhledem k jeho specifičnosti v současné době nejsou vypisovány veřejné termíny. Primárně tento kurz realizujeme jako uzavřené firemní školení. V případě privátního kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Introduction to Flutter and Dart Programming Language
  1. Introduction to Dart
  2. Writing Dart code
  3. Installing Dart SDK
 • Dart Programming – Syntax
  1. Variables
  2. Cycles
 • Dart Functions & Object-Oriented Programming (OOP)
  1. Functions
  2. Object-Oriented Programming (OOP)
  3. Dart Project Structure and Dart Libraries
 • Introduction to Flutter
  1. Flutter Framework
  2. Android Studio
  3. Flutter SDK
  4. Setup an Android Virtual Device
  5. Emulator Debug Mode
 • Flutter Widgets Fundamentals
  1. Scaffold Widget
  2. Image Widget
  3. Container Widget
  4. Column and Row Widgets
  5. Layouts in Flutter
  6. Hot Reload and Hot Restart
  7. Stateful and Stateless Widgets
 • Navigation and Routing
  1. Button Widget
  2. App Structure and Navigation
  3. Navigate to a New Screen and Back
  4. Navigate with Named Routes
  5. Send and Return Data Among Screens
  6. Animate a Widget Across Screens
  7. WebView Widget in Flutter
 • Visual, Behavioral, and Motion-Rich Widgets implementing Material Design Guidelines
  1. BottomNavigatorBar Widget
  2. DefaultTabController, TabBar, and TabBarView Widgets
  3. ListTile Widget
  4. ListView Widget
  5. Drawer Widget
  6. DataTable Widget
  7. SelectableText Widget
  8. Stack Widget
  9. Input and Selections (Text Field, Date Picker, Time Picker, Slider)
  10. Dialogs, Alerts, and Panels
 • Firebase
  1. Introduction
  2. Firebase authentication (Signup and Login to Flutter App)
  3. Configure Your App to use Firebase Services
  4. Configuring Firebase Authentication .
  5. Firebase Database
 • Location-Aware Apps: Using GPS and Google Maps
  1. What is GPS and how does it work?
  2. The Camera Position
  3. Adding Google Maps to a Flutter app
 • App Testing & Publishing
  1. Testing and Feedback for Your App
  2. Publishing Flutter Apps
  3. Publishing Android App on Google Play Store
  4. Publishing iOS app on Apple Store
Předpokládané znalosti:
Výhodou je znalost jiného programovacího jazyka (např. Java, Kotlin)
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)