Spring Framework a Spring Boot - tvorba moderních backendů a mikroslužeb (SPRB1)

Programování, Java, Spring

Kurz je určen Java vývojářům, kteří se chtěji seznámit s prací v prostředí Spring Framework. Součástí školení je mimo seznámení se samotným frameworkem a jeho jednotlivými komponenty také úvod do prostředí Spring Boot, tvorba REST služeb a možnosti napojení aplikací na databáze. Dále se seznámíte se základy JPA (Java Persistence API), Hibernate a základy automatizovaného testování v prostředí Spring Boot.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do prostředí Spring Boot
  1. Architektura
  2. Vytvoření aplikace
  3. Spuštění aplikace
  4. Podporované jazyky (možnost domluvy - Java či Kotlin, standardně Java)
  5. Podporované sestavovací prostředí (možnost domluvy - Gradle či Maven, standardně Maven)
 • Spring framework - komponenty
  1. Dependency injection
  2. Druhy komponent a používané anotace
  3. Service, Controller, RestController, Repository
  4. Scope služeb, singletony
 • Tvorba REST služeb
  1. Úvod do HTTP protokolu a principu REST
  2. HTTP metody, status kódy, URI
  3. Předávání dat - formát JSON
  4. Tvorba REST služeb v Spring
  5. Předávání parametrů v query a path
  6. Předávání dat pomocí těla HTTP požadavku
  7. Generování odpovědi
 • Přístup k vzdáleným REST službám
  1. Přehled možností - RestTemplate, WebClient
  2. Ukázka práce s WebClient
 • Práce s databází
  1. Přehled možností připojení - JDBC, JPA, Spring Data
 • Úvod do JPA (Java Persistence API) a Hibernate / Spring Data JPA
  1. Úvod JPA a Hibernate
  2. Modelování entit
  3. Základní mapování sloupců, primitivní typy
  4. 1:1, 1:N vztahy
  5. JPQL - stručný úvod, základní dotazování
  6. Spring Data JPA - základní úvod, tvorba repository
 • Správa transakce v Spring
  1. Automatická správa transakce
  2. Anotace @Transactional
  3. Izolace transakcí
  4. Commit, rollback
 • Automatické testování v prostředí Spring Boot
  1. Úvod do testování
  2. Jednotkové testy
  3. Integrační testy pro služby
Předpokládané znalosti:
Znalost programování v jazyce Java
Doporučený předchozí kurz:
Java - úvod do programování (JAV1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
13 900,00 Kč (16 819,00 Kč včetně 21% DPH)