Správa barev (POLY2)

Specializovaná školení, Ostatní

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problémy, které provázejí technickou interpretaci barev, zejména v polygrafii. Vysvětlit příčiny těchto problémů, ukázat způsoby jejich řešení a vyhodnocování kvality dosažených výsledků. Vědomosti získané na školení budou postačující k eliminaci chyb, které vznikají při absenci správné správy barev a k dostatečné orientaci v dané problematice. Kurz poskytuje dostatečný základ pro další rozvoj a praktické užití doporučených postupů. Kurz je vhodný pro pracovníky v polygrafii, v reklamě, marketingu atp. na jakýchkoli pozicích, na kterých se setkávají s potřebou dodržování požadované kvality a opakovatelnosti barevného podání a jejím posuzováním. Hloubka a podrobnost probíraného tématu odpovídá základnímu kurzu. V případě zájmu je možné po předchozí dohodě míru podrobnosti uvedených subtémat přizpůsobit potřebám posluchačů.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Proč Color management?
  1. Příklady z běžné praxe
  2. Cíl správy barev
  3. Faktory ovlivňující podání barev
 • Barvy
  1. Fyzikální podstata, fyziologie.
  2. Interpretace technickými prostředky.
  3. Základní barvy a jejich skládání.
 • Barevné modely
  1. Základní principy a pojmy.
  2. Modely, se kterými se setkáváme v polygrafii.
  3. Vysvětlení jednotlivých modelů, parametry.
  4. Omezení, rozsah barev, konverze.
  5. Definice barev, opakovatelnost.
 • Technika, technologie a materiály
  1. Interakce barevného modelu s podmínkami
 • Barevný model a SW aplikace
  1. Režim z hlediska cílového užití obrazové informace
  2. Pracovní prostor v aplikaci
  3. Barevný profil, nastavení barev
  4. Zásady správy barev v aplikacích
  5. Možnosti řešení nesouladu profilů
  6. Konverze barev a s ní spojené problémy
 • Barevný model a vstupní/výstupní zařízení
  1. Vyvážení bílé, vyvážení barev
  2. Gama křivka
  3. Korekce, převodní křivky
  4. ICC profily
  5. Problémy nátiskových zařízení a omezení
  6. Možnosti řešení neshod
 • Barevný model a materiál (podklad, barvy
  1. Uplatnění vlastností podkladového materiálu
  2. Nárůst tiskového bodu
  3. Kompenzační křivky
  4. Barvy (inkousty) – vlastnosti, problémy
  5. Testy a měření barev
 • Barevný model a technologie
  1. Příklady vlastností a vlivu technologií
  2. Pořadí barev, jejich počet, rastr
 • Pracoviště a kalibrace
  1. Definované světelné podmínky
  2. Postup při kalibraci monitoru
  3. Životnost a použitelnost kalibrací
 • Posuzování barevné shody, QM
  1. Podmínky měření
  2. Pomůcky a nástroje
  3. Tiskové testy
  4. Delta E
  5. Normy - Fogra, ISO
  6. Požadavky na vstupy
  7. Požadavky na výstupy
  8. Reálný pohled a kompromisy
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)