Obecný jazyk C/C++ - základy programování (C1)

Programování, C, C++

Kurz je určen uživatelům, kteří chtějí získat základní znalosti standardního programovacího jazyka C/C++ jak ho implementuje norma ANSI. Podle zájmu studentů může výuka probíhat na překladači „gcc“, nebo na „Microsoft Visual C++“.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní pojmy
  1. zdrojové a hlavičkové soubory
  2. překladač a jeho volby
  3. úprava programu
 • První začátky
  1. fáze překladu
  2. základní datové typy
  3. operátory
  4. aritmetické výrazy
  5. funkce „main“ a její parametry
 • Bitové operace
  1. binární or
  2. and, xor
  3. bitové rotace
  4. reálné využití
 • Terminálový vstup a výstup
  1. formátovaný vstup a výstup
  2. funkce z hlavičkového souboru stdio.h
 • Řídicí příkazy
  1. cykly (for, while, do-while)
  2. podmínky (if)
  3. příkazy switch, case, goto, return
 • Práce se soubory
  1. otevírání a zavírání souborů
  2. základní operace se soubory
 • Preprocesor
  1. význam
  2. direktivy podmíněného překladu
  3. vložení hlavičkového souboru
  4. direktiva #include a #define
  5. makra
 • Práce s poli
  1. jednorozměrné pole
  2. vícerozměrné pole
 • Práce s ukazateli
  1. úvod do práce s ukazateli, základní architektura práce s pamětí v jazyku C
  2. dynamická alokace pamětí (malloc)
  3. ukazatele typu void
  4. ukazatel jako pole
  5. dynamická alokace pole
  6. ukazatel jako parametr funkce
  7. ukazatel na funkci
  8. paměťové třídy (static, extern) struktury
 • Řetězce
  1. úvod do práce s řetězci
  2. základní funkce z hlavičkového souboru string.h
  3. dynamická alokace řetězců
Předpokládané znalosti:
Znalost obecných zásad programování, orientace v prostředí MS Windows, případně zkušenost s jiným programovacím jazykem.
Doporučený předchozí kurz:
Úvod do programování (PRG)
Doporučený následný kurz:
Jazyk C++ - objektově orientované programování (CPP1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
11 800,00 Kč (14 278,00 Kč včetně 21% DPH)