Obecný jazyk C/C++ - základy programování (C1)

Programování, C, C++

Kurz je určen uživatelům, kteří chtějí získat základní znalosti standardního programovacího jazyka C/C++ jak ho implementuje norma ANSI. Podle zájmu studentů může výuka probíhat na překladači „gcc“, nebo na „Microsoft Visual C++“.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní pojmy
  1. zdrojové a hlavičkové soubory
  2. překladač a jeho volby
  3. úprava programu
 • První začátky
  1. fáze překladu
  2. základní datové typy
  3. operátory
  4. aritmetické výrazy
  5. funkce „main“ a její parametry
 • Bitové operace
  1. binární or
  2. and, xor
  3. bitové rotace
  4. reálné využití
 • Terminálový vstup a výstup
  1. formátovaný vstup a výstup
  2. funkce z hlavičkového souboru stdio.h
 • Řídicí příkazy
  1. cykly (for, while, do-while)
  2. podmínky (if)
  3. příkazy switch, case, goto, return
 • Práce se soubory
  1. otevírání a zavírání souborů
  2. základní operace se soubory
 • Preprocesor
  1. význam
  2. direktivy podmíněného překladu
  3. vložení hlavičkového souboru
  4. direktiva #include a #define
  5. makra
 • Práce s poli
  1. jednorozměrné pole
  2. vícerozměrné pole
 • Práce s ukazateli
  1. úvod do práce s ukazateli, základní architektura práce s pamětí v jazyku C
  2. dynamická alokace pamětí (malloc)
  3. ukazatele typu void
  4. ukazatel jako pole
  5. dynamická alokace pole
  6. ukazatel jako parametr funkce
  7. ukazatel na funkci
  8. paměťové třídy (static, extern) struktury
 • Řetězce
  1. úvod do práce s řetězci
  2. základní funkce z hlavičkového souboru string.h
  3. dynamická alokace řetězců
Předpokládané znalosti:
Znalost obecných zásad programování, orientace v prostředí MS Windows, případně zkušenost s jiným programovacím jazykem.
Doporučený předchozí kurz:
Úvod do programování (PRG)
Doporučený následný kurz:
Jazyk C++ - objektově orientované programování (CPP1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
11 800,00 Kč (14 278,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Wittmann Battenfeld CZ spo. s.r.o, Aleš B.
Obecný jazyk C/C++ - základy programování ( C1)
"Spokojen, školení splnilo očekávání."
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, David J.
Obecný jazyk C/C++ - základy programování ( C1)
"Kurz podle sylabu obsahoval vše co měl. Velká využitelnost při správě modelů pojišťoven."
APATOR METRA s.r.o., Václav K.
Obecný jazyk C/C++ - základy programování ( C1)
"Celkově hodnotím kurz jako přínosný. Nižší hodnocení v některých je dáno tím, že jako začátečník v C/C++ bych uvítal důkladnější procvičení, které by ale zřejmě bylo nad rámec kurzu."
Správa železnic, státní organizace, Libor B.
Obecný jazyk C/C++ - základy programování ( C1)
"Kurz byl pro mne přínosný - doplnil jsem si znalosti o jazyku C."
IMI International s.r.o., Miroslav K.
Obecný jazyk C/C++ - základy programování ( C1)
"Přístup na školení je velmi individuální. Celkově "palec nahoru"."