OPEN Enterprise security architecture (OESA)

Bezpečnost, Bezpečnost ICT

Kurz poskytuje účastníkům komplexní přehled pro navržení bezpečnostní architektury v rámci podnikového bezpečnostního programu. Zahrnuje strategické plánování, návrh architektury, implementaci a správu dle definovaných politik. Témata zahrnují přístup ke kybernetické bezpečnosti, ochraně aktiv (data, aplikace a sítě), správě identit, kontrole metrik monitoringu zabezpečení. Praktickými cvičeními a ukázkami se účastníci naučí připravit dodávky a udržitelné koncepty a vzory odpovídající bezpečnostním standardům.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Používat kvalifikovaně O-ESA® rámec k administraci bezpečnostních domén
 • Zajišťovat soulad bezpečnostních služeb se standardy
 • Řešit prediktivně událostí či incidentů v celkovém kontextu podniku
 • Přispívat aktivně k transformaci podniku (ať obchodní či digitální)

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • IT bezpečnostní profesionálové, kteří se chtějí specializovat na oblast architektury informační bezpečnosti v podnikovém prostředí
 • Systémoví architekti, kteří se zajímají o bezpečnostní aspekty a chtějí rozšířit své znalosti v této oblasti
 • Manažeři odpovědní za bezpečnost IT infrastruktury a aplikací ve svém podniku
 • Bezpečnostní analytici a specialisté zodpovědní za identifikaci hrozeb a řízení rizik v organizaci
 • Profesionálové, kteří se podílejí na strategickém plánování a návrhu bezpečnostních systémů
 • Osoby, které se podílejí na správě bezpečnostních událostí a reagují na bezpečnostní incidenty

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • General Description of an Enterprise Security Program
 • Security Governance - popis rolí, principů, postupů, standardů a legislativy
 • Security Technology Architecture - implementace Access Control Framework (PDP/PEP)
 • Security Operations – součástí je popis komponent, procesů a metrik, které je potřeba nastavit
 • Toward Policy-Driven Security Architecture - ukázka modelů a způsoby automatizace
 • Conclusions and Recommendations - sada praktických rad a kroků k zajištění ESA
 • A Glossary of Resources - ukázky GRC nástrojů
 • Security Architecture Checklist - praktická ukázka
Předpokládané znalosti:
Účastníci kurzu by měli mít dobré povědomí architektuře podniku a také by měli být vybaveni analytickými schopnostmi a strukturovaným logickým myšlením. Specializace na některou z architekturních domén neuškodí a zdatnost v modelování konceptů architektury je také polehčující okolnost.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
40 000,00 Kč (48 400,00 Kč včetně 21% DPH)