MS Excel - zpracování dat s využitím Power Query (MSE5)

Microsoft Office, Excel

Cílem tohoto kurzu je seznámit uživatele aplikace MS Excel s možnostmi pokročilé automatizace dat pomocí doplňku Power Query. Absolventi tohoto kurzu budou schopni si upravit data uložená přímo v MS Excel či jiném zdroji dat tak, aby následná práce s daty byla rychlejší, méně náchylná na chyby a vyžadovala méně času či ručních zásahů. Kurz je určen uživatelům aplikace MS Excel pracujícími s vnořenými funkcemi, např. IFERROR(SVYHLEDAT()) a objekty typu tabulka.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 •  Úvod do jazyka M
  1. Funkce pro práci s textem, čísly, datumy, filtrovací funkce
  2. Práce s proměnnými (skalární hodnoty, listy, tabulky)
  3. Vlastní funkce
  4. Parametry
  5. Řízení toku použitého postupu
  6. Zachytávání chyb ve výpočtech
 • Pokročilá analýza dat
  1. Kumulativní součty
  2. Hledání rozdílů mezi hodnotami více tabulek
  3. Vyhledání průniku mezi hodnotami více tabulek
  4. Spojování dat
 • Možnosti transformace dat
  1. Práce s hierarchickými daty
  2. Tvorba kontingenčních tabulek
  3. Převod kontingenčních dat na sloupce
 • Úprava datového modelu a optimalizace načítání dat
  1. Možnosti snížení datového objemu
  2. Nahrazení pomalých výpočtů rychlejšími alternativami
 • Export a import do MS Excel
  1. Export dat z Power Query do MS Excel
  2. Import dat z MS Excel zpět do Power Query
  3. Možnost ovládání Power Query přímo z buněk MS Excel
Předpokládané znalosti:
Vkládání a práce s kontingenční tabulkou, vkládání vzorců a funkcí MS Excelu.
Doporučený předchozí kurz:
MS Excel - efektivní zpracování dat pro uživatele (MSE2)
Doporučený následný kurz:
Power BI - Efektivní analýza dat a reporting (PWBI1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 800,00 Kč (9 438,00 Kč včetně 21% DPH)