Kubernetes - základy administrace (KUBER1)

Virtualizace a Cloud, Kubernetes

Kurz seznamuje se základy Kubernetes, open-source platformy pro orchestraci kontejnerů. Vysvětlíme si architekturu Kubernetes a podíváme se na jeho administraci. Na praktických příkladech si ukážeme stavební bloky aplikací a možnosti jejich modifikace. Při školení se očekává znalost Dockeru.Forma výuky

Kurz je veden s maximálním zaměřením na praktická cvičení tzv. formou hands-on. Každý účastník má v průběhu školení přístup k námi předem připravené cloudové instanci Kubernetes, ve které probíhají praktická cvičení v průběhu celého kurzu.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kontejnery
  1. Nový koncept?
  2. VM vs. kontejner
  3. Důvody pro kontejnery
  4. Co je Kubernetes?
  5. Jak Kubernetes ulehčuje práci s kontejnery
 • Architektura Kubernetes
  1. Master node / Control plane
  2. Worker node
  3. Controller manager
  4. Scheduler
  5. API
  6. Kubectl
  7. Etcd
  8. Kube-proxy
  9. Kubelet
  10. Docker
 • Instalace minikube a kubectl
 • Deployment jednoduché aplikace
 • Kubernetes objekty
  1. YAML a definice zdrojů
  2. Deployments
  3. ReplicaSets
  4. DaemonSets
  5. Pods
  6. Services
  7. Namespaces
  8. Context
  9. Kubernetes dashboard
  10. Jak Kubernetes objekty vypadají
 • Management prostředí v Kubernetes
  1. Selectors
  2. Labels
  3. Health checks
  4. Annotations
 • Složitější aplikace
  1. Configmaps
  2. Secrets
 • Jednorázové operace a periodické jednorázové operace
  1. Jobs
  2. Cronjobs
 • Řešení problémů
  1. Logy
  2. Eventy, události
 • Ukázkové deploymenty aplikací
 • Na jakých platformách je možné se učit Kubernetes
 • Co Kubernetes a produkční prostředí?
Předpokládané znalosti:
Základy Dockeru
Doporučený předchozí kurz:
Docker - tvorba a nasazení kontejnerových aplikací (DCKR1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
14 900,00 Kč (18 029,00 Kč včetně 21% DPH)