Introduction to SQL: Adaptive Server Enterprise 15.7 (ASE1)

Databáze, Sybase

Školení Introduction to SQL: Adaptive Server Enterprise 15.7 je zaměřeno na základy psaní databázových dotazů k získání, setřídění, úpravě a výpočítání výsledků nad daty spravovanými databázovým serverem Sybase Adaptive Server Enterprise 15.7. Během školení bude procvičována konstrukce a psaní jednoduchých i komplexnějších dotazů využitím standardů jak ANSI-89 a 92, tak Sybase Transact-SQL. Tento kurz nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s relačními databázemi.

Lokalita, termín kurzuBrno
21.9. - 21. 9. 2018
Objednat
16.11. - 16. 11. 2018
Objednat
Praha
10.9. - 10. 9. 2018
Objednat
5.11. - 5. 11. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Koncepce relačních databází
  • Architektura klient/server
  • Jednoduché dotazy (dotazy pro získání všech dat z jedné dané tabulky)
  • Podmíněné dotazy (dotazy pro získání dat splňujících podmínku)
  • Agregační funkce (funkce pro jednoduché výpočty nad daty)
  • Joiny (spojení tabulek - dotazy pro získání dat z několika tabulek současně)
  • Subqueries (dotazy vnořené do jiných dotazů)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
12 000,00 Kč (14 520,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
Sybase