Introduction to SQL: Adaptive Server Enterprise 15.7 (ASE1)

Databáze, SAP Sybase

Školení Introduction to SQL: Adaptive Server Enterprise 15.7 je zaměřeno na základy psaní databázových dotazů k získání, setřídění, úpravě a výpočítání výsledků nad daty spravovanými databázovým serverem Sybase Adaptive Server Enterprise 15.7. Během školení bude procvičována konstrukce a psaní jednoduchých i komplexnějších dotazů využitím standardů jak ANSI-89 a 92, tak Sybase Transact-SQL. Tento kurz nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s relačními databázemi.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Koncepce relačních databází
  • Architektura klient/server
  • Jednoduché dotazy (dotazy pro získání všech dat z jedné dané tabulky)
  • Podmíněné dotazy (dotazy pro získání dat splňujících podmínku)
  • Agregační funkce (funkce pro jednoduché výpočty nad daty)
  • Joiny (spojení tabulek - dotazy pro získání dat z několika tabulek současně)
  • Subqueries (dotazy vnořené do jiných dotazů)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Vzdělávací partner:
MIBCON DIMA s.r.o.