ISTQB® Agilní tester (CTFLA)

ICT Management, Agilní metodiky

Agile si získává stále větší popularitu v různých odvětvích IT. Přístupy agilního vývoje a testování se používají v mnoha organizacích po celém světě. Stále více testerů se účastní agilních projektů nebo je součástí agilních týmů. Agilní testování nabízí týmům mnoho výhod, od zvyšování celkové kvality produktu až po větší prostor pro flexibilitu.

Tento akreditovaný kurz vám poskytne znalosti a dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali plnohodnotným členem agilního týmu. Kurz se zaměřuje na základy testování v agilních projektech včetně běžně používaných postupů a procesů agilního vývoje, roli testera v agilním týmu a doporučené postupy agilního testování.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Spolupracovat v agilním týmu, který je obeznámen s principy a základními postupy vývoje agilního softwaru.
 • Přizpůsobit stávající zkušenosti a znalosti z testování agilním hodnotám a principům.
 • Podporovat agilní tým při plánování činností souvisejících s testováním.
 • Aplikovat odpovídající postupy a techniky testování v agilním projektu.
 • Pomáhat při specifikaci testovatelných uživatelských scénářů a akceptačních kritérií.
 • Pomáhat zúčastněným stranám definovat srozumitelné a testovatelné uživatelské scénáře a akceptační kritéria.
 • Používat a sdílet informace s ostatními členy týmu pomocí efektivních komunikačních stylů a komunikačních cest.
 • Poučte se z poučení z agilního testování v reálném životě.
 • Využít poznatků z reálných agilních projektů.

Zjistíte, jaké byznysové a technologicky orientované testy vyžadují agilní projekty a jak mohou agilní testeři mohou přispět k celkovému úspěchu projektu. Naučíte se používat techniky jako plánovací poker a průzkumné testování. Seznámíte se s principy vývoje řízeného akceptačními testy (ATDD). Seznámíte se s technickými a týmovými dovednostmi, které testeři potřebují k úspěchu ve světě agilního vývoje. Akreditovaný kurz, který pokrývá učební osnovy ISTQB® Certified Tester Foundation Level - Agile Tester Extension 2014.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Agilní vývoj
  1. Základy agilního vývoje softwaru
  2. Principy agilních přístupů
  3. Týmový přístup
 • Agilní principy, postupy a procesy
  1. Tradiční a agilní vývoj
  2. Plánování, monitorování a reportování v agilních projektech
  3. Role agilního testera a jeho dovednosti
 • Agilní techniky testování a nástroje
  1. Agilní techniky - vývoj řízený akceptačními testy, testovací pyramida a testovací kvadranty
  2. Kvalitativní rizika v agilním prostředí
  3. Odhadovaní úsilí v agilních projektech - plánovací poker
  4. Techniky testování v agilních projektech - průzkumné testování, automatizace, akceptační kritéria
  5. Nástroje pro podporu testování v agilních projektech
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
14 000,00 Kč (16 940,00 Kč včetně 21% DPH)