IBM AIX - administrace systému (AIX1)

IBM, AIX

Kurz IBM AIX - administrace systému je určen všem účastníkům, kteří chtějí získat znalosti v oblasti základů administrace operačního systému IBM AIX. Účastníci se seznámí s platformou IBM POWER a technologiemi, které používá, dále s instalací systému, správou software, zařízení, diskových prostorů a systémů souborů, uživatelů, zálohováním apod.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do systémů IBM POWER a AIX
  1. Popis platformy POWER a operačního systému AIX
  2. Logické oddíly (LPARy)
  3. Práce s konzolou pro správu HW (HMC)
  4. Virtualizace, virtuální zařízení, VIOS
 • Nástroje pro správu systému
  1. Systems Management Interface Tool (SMIT)
  2. IBM Systems Director (pconsole)
  3. Příkazový řádek (shell)
 • Instalace systému a správa software
  1. Instalace AIX z CD/DVD
  2. Instalace AIX ze sítě (prostředí NIM)
  3. Terminologie používaná při práci se software
  4. Výpis a instalace a deinstalace software AIX
  5. Správa aktualizací, SUMA
 • Správa zařízení a systémová konfigurace
  1. Terminologie používaná při práci se zařízeními
  2. Výpis zařízení a jejich konfigurace
  3. Změna konfigurace zařízení
  4. Přidání a odebrání zařízení ze systému
  5. Adresování zařízení
 • Práce s LVM
  1. Princip a terminologie správy logických svazků (LVM)
  2. Vytváření a správa skupin svazků
  3. Přidání a odebrání fyzických svazků
  4. Vytváření a správa logických svazků
  5. Konfigurace stránkování (paging space)
 • Systémy souborů
  1. Popis a vlastnosti systémů souborů používaných v AIXu
  2. Vytváření souborových systémů JFS2
  3. Montování souborových systémů
  4. Změny vlastností a velikosti systému souborů
  5. Sledování využití a další operace se souborovými systémy
 • Zálohování a obnova souborů
  1. Zálohování a obnova operačního systému, použití příkazů mksysb a mkdvd
  2. Zálohování a obnova systémů souborů, rozdílové a přírůstkové zálohování
  3. Zálohování souborů a adresářů, příkazy backup, restore, tar
 • Správa uživatelů
  1. Vytváření a správa uživatelských účtů
  2. Vytváření a správa skupinových účtů
  3. Koncepce a základní správa rolí (RBAC)
  4. Řízení nastavení uživatelského prostředí
 • Plánování spouštění procesů
  1. Používání nástroje crontab
  2. Používání příkazu at
 • Základní nastavení sítě
  1. Nastavení základních parametrů protokolu TCPIP
  2. Vytváření a správa zařízení typu Etherchannel a VLAN
  3. Mechanismy a nastavení převodu jmen na IP adresy
  4. Používání síťových souborových systémů (NFS)
Předpokládané znalosti:
Znalost práce v prostředí shellu, práce se soubory, procesy a textovým editorem vi.
Doporučený následný kurz:
IBM AIX - rozšířená administrace systému (AIX2)
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
29 000,00 Kč (35 090,00 Kč včetně 21% DPH)