Fast Track to SAP Sybase Adaptive Server Enterprise 16 (ASE2)

Databáze, SAP Sybase

V kurzu se seznámíte s architekturou ASE a jejími jednotlivými komponentami včetně nejnovějších vlastností. Tento kurz Vám dále poskytuje informace o vytváření tabulek, manipulaci s daty, tabulkami a jinými databázovými objekty s použitím ANSI standardu SQL a Sybase Transact-SQL rozšíření. Dále Vám poskytuje praktickou zkušenost s databázemi v Adaptive Server Enterprise. V kurzu se také seznámíte se speciálními rysy a funkcemi Adaptive Server Enterprise, s vloženými procedurami, trigery a kurzory. Navíc se naučíte používat efektivní programátorské techniky a vývojářské strategie pro psaní kvalitních aplikací.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Adaptive Server Enterprise
  1. Describing Client/Server Architecture and Relational Database Concepts
  2. Explaining SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) Management of Relational Databases
 • Client Tools and Transact-SQL
  1. Creating Views
  2. Creating Indexes
 • Data Analysis
  1. Executing Queries with Select Statements
  2. Writing Qualified Queries
  3. Organizing the Result Set into Groups
  4. Querying Data from Multiple Tables Using Joins
  5. Running Queries Using Subqueries
 • Table Management
  1. Creating Tables
  2. Creating Temporary Tables
  3. Querying System Tables
 • Data Modification
  1. Listing Data Manipulation Language (DML) Statements
  2. Adding Data to Tables
  3. Updating Data in Tables
  4. Combining Insert and Update Statements
  5. Modifying Data in Tables
  6. Describing the Transaction Log
 • Views and Indexes
  1. Creating Views
  2. Creating Indexes
 • Data Integrity
  1. Explaining Data Integrity
  2. Maintaining Data Integrity with Constraints
  3. Managing Constraints
  4. Creating Defaults and Rules to Maintain Data Integrity
  5. Choosing a Data Integrity Method
 • Transact-SQL Functions
  1. Manipulating Data Using Built-in Transact-SQL Functions
  2. Creating User-Defined Functions
 • Variables
  1. Explaining Batches
  2. Applying Local and Global Variables
  3. Describing the Dynamic Execution of SQL Usi
 • Control-of-Flow Statements and Messages
  1. Creating Control-of-Flow Statements Managing Message Statements
 • Transactions and Data Consistency
  1. Examining Transaction Modes
  2. Executing Transactions
  3. Processing Transaction Errors
  4. Describing the Implementation of Data Locking Methods
  5. Implementing Locking Schemes and Isolation Levels
 • Cursors
  1. Inserting Data Using a Cursor
  2. Modifying Data with Cursors
 • Stored Procedures
  1. Describing Stored Procedures
  2. Creating Stored Procedures Using Parameters
  3. Applying Best Practices to Stored Procedures
 • Triggers
  1. Describing Triggers
  2. Creating Triggers to Complete Cascaded Updates
  3. Applying Relevant Rollback to Triggers
  4. Applying Best Practices and Data Integrity with Triggers
Předpokládané znalosti:
Základní počítačové znalosti.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Vzdělávací partner:
MIBCON DIMA s.r.o.