Cisco ASA Firewall (ASA1)

Networking, Cisco

Kurz Cisco ASA Firewall je určen specialistům na bezpečnost sítí, kteří chtějí získat vědomosti a dovednosti v oblasti zabezpečení pomocí CISCO security zařízení. Kurz seznámí účastníky s firewally ASA, jejich konfigurací, správou a údržbou.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Instalace a základní konfigurace zařízení
  1. Základní konfigurace zařízení pomocí setupu a CLI (Command Line Interface), ověření konfigurace.
  2. Nastavení portů, VLAN, DHCP.
  3. Konfigurace logování a dynamického PAT.
 • Překlady a filtrace příchozího a odchozího provozu
  1. Konfigurace Access listů.
  2. Konfigurace Objects groups pro zpřehlednění Acess listů.
  3. Konfigurace statických překladů, NAT0, Policy NAT.
  4. Konfigurace filtrování obsahu.
  5. Ověření konfigurace.
 • Vytvoření zabezpečeného site-to-site VPN spojení
  1. Základní popis IPSec.
  2. Konfigurace IKE s použitím preshared klíčů nebo certifikátů.
  3. Šifrování, rozdíly mezi jednotlivými typy a algoritmy.
  4. Konfigurace parametrů IPSecu, crypto map a access listů.
 • Konfigurace remote access VPN - zabezpečené připojení vzdáleného uživatele
  1. Popis fungování EasyVPN, konfigurace EasyVPN serveru/klienta.
  2. Konfigurace Cisco VPN klienta.
  3. Popis a konfigurace WebVPN.
  4. Ověření konfigurace.
 • Nastavení transparentního firewallu, virtuálního firewallu, zajištění nepřetržité dostupnosti zařízení (failover)
  1. Rozdíly mezi L2 a L3 módem.
  2. Transparentní (L2) firewall.
  3. Virtuální firewall.
  4. Failover.
  5. Active/standy a active/active failover.
 • Využití zařízení pro autentizaci uživatelů s použitím AAA mechanismu
  1. Konfigurace ACS (Access Control Server).
  2. Konfigurace zařízení pro AAA.
  3. Konfigurace autentizace, autorizace a accountingu s využitím lokální a externí databáze.
 • Konfigurace routingu na ASA security appliance
  1. Konfigurace statického routování, OSPF, RIP.
  2. Konfigurace multicastu.
  3. Konfigurace ICMP.
 • Modular policy na ASA security appliance
  1. Konfigurace class-map, policy-map, service-policy.
  2. Konfigurace ftp-map, http-map.
  3. Popis a konfigurace Protocol inspection.
  4. Popis a konfigurace DNS Guard.
  5. Konfigurace IPS modular policy.
 • Správa a údržba ASA security appliance
  1. Update OS, získání a upgrade licenčních klíčů.
  2. Záloha a obnova OS a konfigurace.
  3. Password recovery.
  4. Vytvoření lokální uživatelské databáze.
  5. ASDM – povolení, konfigurace, použití.
 • Správa vzdáleného přístupu ASA security appliance
  1. Konfigurace hesel pro management přístup (konsole, enable, telnet, SSH).
  2. Konfigurace vzdáleného přístupu (Telnet, SSH, PDM).
Předpokládané znalosti:
Znalost síťových OS a technologií, dobrá znalost terminologie datových sítí a TCP/IP protokolu, znalost Internetových protokolů, základní znalost Cisco směrovačů.
Doporučený předchozí kurz:
Základy sítí v Cisco prostředí - CCNA Bootcamp (CCNA)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
22 400,00 Kč (27 104,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ing. Jan Baloun, Jan L.
Cisco ASA Firewall ( ASA1)
"Vyresilo letite problemy. Celkove prinosne."