C#.NET - základy programování (CNET1)

Microsoft, Programování

Kurz je určen jak začínajícím, tak méně zkušeným vývojářům k seznámení se základními programovacími technikami v jazyce C#. Seznámí se s prostředím Visual Studio, základními syntaktickými prvky a naučí se tvořit základní desktopové WPF aplikace.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do .NET
  1. Architektura, jazyky
  2. Verze .NET, nástroje pro vývoj
  3. Možnosti použití
 • Úvod do OOP
  1. Pojem třída, rozhraní, polymorfismus
  2. Hierarchie tříd, dědičnost
 • Základní syntaxe jazyka C#
  1. Struktura příkazů
  2. Hello, world
 • Použití proměnných
  1. Typy, viditelnost
  2. Automatické přetypování
 • Základní řídící příkazy
  1. Podmínky
  2. Cykly
 • Třídy
  1. Tvorba vlastních tříd
  2. Proměnné objektů
  3. Metody
  4. Properties
  5. Konstruktory
 • Řetězce
  1. Funkce pro práci s řetězci, vlastnosti řetězců
 • Rozhraní
 • Výjimky
  1. Práce s výjimkami
  2. Ošetření výjimek
  3. Vyhození výjimky
  4. Blok finally
 • Praktické ukázky standardní knihovny
  1. Práce se soubory
  2. Práce s datem
 • Úvod do jazyka C# a platformy .NET,
  1. základní syntaxe jazyka, 
  2. instalace a představení Visual Studia.
 • Úvod do Objektově Orientovaného Programování a pokročilé konstrukce v jazyce C# 
  1. výjimky, události, delegáty, 
  2. lambda výrazy a generika.
  3. systém vyjímek
 • Base-Class-Library
  1. Představení základních knihovních funkcí   
 • LINQ - Dotazování nad datovými zdroji jako jsou:
  1. Kolekce
  2. XML 
  3. MSSQL
 • Propojení aplikace s databází pro zajištění persistence pomocí ORM rozšíření Entity Framework s návrhovými vzory UnitOfWork a Repository.
 • Návrhový vzor Model-View-ViewModel (MVVM) a architektura desktopových aplikací.
  1. Mapování databázových entit na modelové třídy.
 • Základní koncepty tvorby uživatelského rozhraní pomocí Windows Presentation Foundation (WPF).
Předpokládané znalosti:
Základní znalosti libovolného programovacího jazyka.
Doporučený následný kurz:
C#.NET - pokročilé programování (CNET2)
Časový rozvrh:
4 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
15 600,00 Kč (18 876,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Zbyněk P.
C#.NET - základy programování ( CNET1)
"Nové informace využitelné v praxi."