Bezchybný pravopis v administrativní a obchodní praxi (BPAOP)

Microsoft 365 & Office, Ostatní

Kurz se věnuje kritickým oblastem pravidel českého pravopisu a jejich uplatňování v pracovní praxi. Připomíná základní pravidla a některá z nich vykládá důkladněji a praktičtěji, než je v našem vzdělávacím systému obvyklé. Zvláště se zaměřuje na jevy, jejichž kodifikace se změnila, a jevy, v nichž se velmi často chybuje. Vše je předvedeno na textech blízkých reálným potřebám účastníků. Důkladně jsou představeny také nejnovější spolehlivé zdroje informací o pravopisu.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Zorientovat se ve spolehlivých moderních zdrojích informací o českém pravopisu
 • Osvěžit si všechna základní pravopisná pravidla
 • Pochopit i složitější pravopisné jevy (psaní čárek ve větách a souvětích, psaní počátečních velkých písmen aj.)
 • Vyvarovat se v budoucnu všeobecně rozšířených chyb
 • Získat jistotu při obhajobě svých pravopisných řešení
 • Vytvářet pravopisně bezvadné texty

Kdo by se měl kurzu zúčastnit

 • Administrativní pracovníci a obchodníci, kteří vnímají pravopisnou bezchybnost jako důležitou složku kultivovaného písemného projevu
 • Autoři textů všech druhů (dopis, mail, zpráva, PR nebo marketingový text, odborný text aj.)
 • Pracovníci zodpovědní za textové výstupy společnosti (tiskoviny, web, newsletter aj.)

Forma výuky

Online kurz nebo prezenční kurz v prostorách klienta. V kurzu se střídají jasné a efektivní výklady lektora, ukázky kritických jevů v běžných textech, rychlé zkušební korektury (bez vyvolávání účastníků) a případné diskuse. Lze pokládat jakékoliv doplňující otázky a konzultovat jevy z vlastní praxe.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Spolehlivé zdroje informací o českém pravopisu (jejich možnosti a meze)
 • Psaní počátečních velkých písmen
 • Čísla a číslice, psaní finančních částek, dat, technických údajů aj.
 • Zkratky a značky
 • Psaní čárek ve větách a souvětích
 • Užívání ostatních interpunkčních znamének
 • Psaní slov cizího původu
 • Ostatní pravopisné oblasti (psaní s/z, mě/mně, spřežky, složená přídavná jména aj.)
 • Psaní výčtů
Předpokládané znalosti:
Základní pravopisné znalosti získané v českém vzdělávacím systému
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 13:00hod.)
Cena za osobu:
2 750,00 Kč (3 327,50 Kč včetně 21% DPH)

Lektor

forma výuky

Mgr. Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a lektor českého jazyka. Vystudoval český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst, v současné době vede agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.