AutoCAD - pro pokročilé (AC2)

Grafika, CAD software

Školení AutoCAD - pro pokročilé je určeno pro pracovníky projekčních kanceláří, kteří chtějí zdokonalit své využívání systému CAD. Cílem tohoto školení je, aby si účastníci kurzu prohloubili své znalosti použití programu AutoCAD a seznámili se s pokročilejšími funkcemi a možnostmi programu.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. CAD
  2. CAM
  3. Microstation
  4. LT
  5. AD
  6. nadstavby
  7. vektorová a rastrová grafika
 • Obrazovka
  1. uživatelské nastavení kreslícího prostředí
  2. zásady technického kreslení na PC
 • Editační příkazy a jejich zadávání, editační nástroje
  1. příkaz
  2. systémová proměnná
  3. tlačítka myši
  4. souřadnice - absolutní, relativní, kartézské, polární
 • Přesnost, jednotky, smysl úhlu, úsečka
 • Osnap
  1. autoosnap
  2. polar tracking
 • Hladiny
  1. ltscale
  2. filtr
  3. význam barev pro tisk atd.
 • Označování, mazání, zobrazení - sokolí oko ap.
 • Kreslící pomůcky
  1. ortho
  2. rastr
  3. krok
  4. blipmode
 • Překresli, regeneruj
 • Kresli
  1. obdélník
  2. konstrukční přímky - hor, ver, offset, bisect
  3. kružnice - 3P, 2P, ttR, radius, diametr
  4. multiline
  5. oblouk, elipsa
  6. polygon - I, C, edge
  7. bod - styl bodu
  8. křivka, spline, oblast, prsten
 • Modifikace
  1. rozlož, zaobli, zkos
  2. kopie, posun
  3. prodluž, ořež, délka, ekvidistanta
  4. zrcadli, protáhni, měřítko
  5. přeruš - v bodě, @
  6. otoč
  7. body - dělení, úseky
  8. multiline
 • Vlastnosti (dle objektu, změna), skupiny, informace (výpis, objem, bod, plocha, vzdálenost), uzly
 • Bloky, atributy, xref, OLE, metafile, pořadí zobrazení
 • Text (zlomky atd.), kóty, šrafy, USS, výřezy, pohledy, modelový a výkresový prostor
 • AutoCAD DesignCenter
  1. tisk - tloušťka čar, tisk do souboru, měřítko, náhled
 • Zvýšení efektivity práce v AutoCAD
  1. práce v týmu
  2. organizace výkresové dokumentace
 • Zlepšení úpravy, srozumitelnosti a estetické kvality grafických dokumentů CAD
Předpokládané znalosti:
Základní zkušenosti s programem AutoCAD, popřípadě znalosti na úrovni základního školení.
Doporučený předchozí kurz:
AutoCAD - základní školení (AC1)
Doporučený následný kurz:
AutoCAD - modelování v 3D (AC3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

RWE Distribuční služby, s.r.o., Radim H.
AutoCAD - pro pokročilé  ( AC2)
"kurz byl přínosný a na vysoké profesionální úrovni."
RWE Distribuční služby, s.r.o., Jiří M.
AutoCAD - pro pokročilé  ( AC2)
"kurz byl přínosný na vysoké úrovni"