Android™ Application Development (AND401)

Specializovaná školení, Android

Toto certifikované školení poskytuje znalosti a schopnosti potřebné k návrhu a tvorbě vlastních Android™ aplikací. V rámci školení se posluchači seznámí hlavními komponentami Android SDK a jejich ovládáním. Součástí školení jsou praktické laby, v rámci kterých například vytvoříte vlastní aplikaci například pro ovládání blesku, výběr tapety, implementaci notifikací.
Školení je vedeno v českém jazyce, jeho součástí je oficiální Android ATC příručka v anglickém jazyce. Témata obsažená v tomto kurzu, jsou součástí certifikační zkoušky AND-401 (není v ceně školení).

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Android Framework a Android Studio
  1. Vrstvy a knihovny Androidu
  2. Komponenty Android aplikací
  3. Životní cyklus aplikací
  4. Android Studio
  5. Gradle
  6. Lab 1: Tvorba první aplikace
 • Nástroje Android SDK a Activity
  1. Struktura Android Projektů
  2. Android Manifest
  3. Struktura Manifestu
  4. Nástroje Android SDK
  5. Activity
  6. Lab 2: Ovládání blesku fotoapárátu
 • Fragmenty, Views a ListView
  1. Fragmenty
  2. Views
  3. Views
  4. List Views and List Activity
  5. Lab 3: Vytvoření jednoduché aplikace "To-Do List"
 • Intenty a Intent filtry
  1. Intenty
  2. Systémové akce
  3. Posílání dat
  4. Spouštění Activit
  5. Registrace Intent filtru
  6. Lab 4: Vytvoření aplikace pro výběr kontaktů
 • Layouty and vlastní View
  1. View
  2. Layouty
  3. Přizpůsobení View
  4. Modifikace existujících View
  5. Lab 5: Custom View, Drawer Layout, a Fragment aplikace
 • Resources, témata a Material Design
  1. Resources
  2. Témata a styly
  3. Material Design
  4. Lab 6: A To-Do List aplikace v Material Designu
 • UI – Dialogy, menu, WebView
  1. Interakce pomocí Messages
  2. Dialogy
  3. Activity se vzhledem dialogu
  4. Toasty
  5. Menu
  6. Context Menu
  7. Další volby položek menu
  8. Popup Menu
  9. WebView
  10. Lab 7: Aplikace pro změnu tapet
 • Úložiště a procesy na pozadí
  1. Možnosti uložení dat
  2. I/O nad soubory
  3. SharedPreferences
  4. Připojení k internetu
  5. Procesy na pozadí
  6. Lab 8: Aplikace s citacemi
 • SQLite a ContentProvidery
  1. Databáze
  2. ContentProvidery
  3. Systémové ContentProvidery
  4. Vlastní ContentProvider
  5. SyncAdapter
  6. Metody k zapamatování
  7. Lab 9: SQLite databáze a ContentProvidery
 • Notifikace
  1. Vytvoření notifikace
  2. Akce notifikací
  3. Rozbalitelné notifikace
  4. Layouty notifikací
  5. Priority notifikací
  6. Lab 10: Implementace notifikací
Předpokládané znalosti:
Nezbytná znalost programovacího jazyka Java.
Doporučený předchozí kurz:
Java - úvod do programování (JAV1)
Doporučený následný kurz:
Android™ Security Essentials (AND402)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
14 900,00 Kč (18 029,00 Kč včetně 21% DPH)