Mastering Transact-SQL Programming: Advanced Tips & Techniques for ASE (ASE7)

Databáze, SAP Sybase

Školení zahrnuje techniky a tipy sestavení efektivního SQL kódu pro algoritmizaci typických metod pro práci s daty uloženými v databázovém serveru Sybase Adaptive Server Enterprise 15.0. Přednášky a praktická cvičení kladou důraz na správné návyky psaní efektivního SQL kódu, manipulaci s daty, výpočty nad číselnými hodnotami v databázi, práci s datumy, použití joinů, poddotazů, kurzorů, využití strukturovaného příkazu case-end, vývoj uložených procedur a jejich ladění, zobecněné metody pro řešení specifických problémů.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Indexes and Search Arguments
 • Joins and Subqueries
 • Case Expression
 • Transactions and Locking
 • Cursors
 • Manipulating and Formatting Data
 • Indexes and Search Arguments
 • Joins and Subqueries
 • Case Expression
 • Transactions and Locking
 • Cursors
 • Manipulating and Formatting Data
Předpokládané znalosti:
Absolvování školení Fast Track to Adaptive Server Enterprise nebo odpovídající zkušenosti s SQL a databázemi.
Časový rozvrh:
4 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Vzdělávací partner:
MIBCON DIMA s.r.o.