Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Využijte dotace ESF na firemní vzdělávání od roku 2024

Zveřejněno: 12. 02. 2023
Kategorie: ICT Pro

Klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v programovém období 2021-2027 představuje Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+).

Zdrojů je méně než v předchozích letech, tudíž s žádostí o dotaci se nevyplatí příliš váhat. Většina projektů, které jsou vhodné pro vzdělávání zaměstnanců, uzavírají příjem žádostí kolem poloviny května 2023 s výjimkou Age managementu (výzva č.35), jenž přijímá žádosti už jen do 23. 3. 2023.

Jaké jsou aktuální možnosti pro získání dotace?

1. Age management (výzva č.35)

Výhody výzvy 35:

Co lze hradit z dotace (rozpočet projektu):

2. Podnikové vzdělávání (výzva č.47)

3. Společně za vzděláváním (výzva č.40)