Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

pochopte_MYSQL

Pochopte princip Microsoft SQL Serveru

Zveřejněno: 29. 04. 2014
Kategorie: SQL Server

Setkali jste se už někdy se serverem SQL? Jde o Microsoft SQL Server, analytický a databázový systém, který byl vyvinut speciálně pro datové sklady, internetové obchody a jiný s tím související byznys. Pravděpodobně se s ním setkáváte denně, i když o tom nevíte.

Microsoft SQL (Structured Query Language ) Server

Je hlavním zástupcem společnosti Microsoft v oblasti databázových řešení. Tento relační databázový systém disponuje velmi dobrou výkonností, zabezpečením, ale i dostupností. Díky němu můžete snížit vaše celkové náklady na vlastnictví a zároveň pomáhá zvyšovat efektivitu vaší organizace. To dokáže zejména pomocí správy vašich podnikových dat, ale i tím, že pracuje se všemi obchodními informacemi (tzv. business intelligence).

Hlavní dotazovací jazyky serveru Microsoft SQL jsou T – SQL a ANSI SQL. Server SQL je integrován s uživatelskými účty a bezpečnostními prvky operačních systémů Windows.

Fungování databázových systémů

SQL je součástí mnoha databázových systémů, které jsou vlastně nejvýznamnějšími aplikacemi rozšířenými ve všech druzích počítačů. Jde tedy o takové programové vybavení, které se soustřeďuje na efektivnost uspořádání dat. Díky databázovým technologiím si dnes můžeme vytvářet informační systémy, jako například různé evidence, ekonomické aplikace či kartotéky.

Databázovou technologii musíme chápat jako soubor různých nástrojů, které nám pomáhají organizovat naše data a dokážou s nimi provádět základní operace. Mezi ně patří například filtrování, aktualizaci, třídění či vyhledávání.

Vazby mezi soubory a daty jsou definovány tzv. relacemi. Proto musí být součástí relačního databázového modelu i silný jazyk, který s daty dokáže manipulovat. Z toho důvodu nazýváme databáze, které využívají relační model, relačními databázemi. Současné relační databáze jsou charakteristické tím, že jsou v nich přítomné uživatelské dotazovací jazyky. Z nich nejznámějším je právě SQL.

Naučte se víc o SQL na kurzu školení databáze