Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Kalkulované metriky v POWER PIVOT

Zveřejněno: 14. 08. 2018
Kategorie: Microsoft Office

Kalkulované metriky v POWER PIVOT jsou vhodné v případě, že nepotřebujete výsledek výpočtu pro každý řádek, typicky tedy pro funkce typu: SUM, MIN, MAX, COUNT apod. Zároveň, metriky lze použít:

Řekněme, že chceme vypočítat:

 

Kalkulovanou metriku lze v POWER PŘIDAT do oblasti pod dělicí čarou tabulky (viz níže). Pokud chceme vypočítat sumu celkového obratu, je metrika následující „“Suma obratu_:sum([Obrat celkem]).

Přičemž:

Příklad vytvoření kalkulované metriky

power pivot - kalkulovane metriky

 

Výsledek je shodný s hodnotou ve sloupci „Suma obratu celkem“, který jsme si vytvořili v minulém díle tohoto seriálu.

Přidání dalších kalkulovaných metrik probíhá stejným způsobem:

  1. do prázdné buňky pod dělicí čarou napište název metriky a dvojtečku (:)
  2. stejně jako v Excel, funkci začněte znakem „=“
  3. napište funkci, ve které použijete název sloupce, s jehož hodnotami počítáme

 

Pro kontrolu:

 

Pozn. pokud chcete zobrazit hodnoty ve formátu „měna“, označte buňky s kalkulovanými metrikami a v mezi hlavními kartami vyberte „Domů“ a poté klikněte na položku pro měnu, viz níže

Postup změny formátu hodnot na měnu

power pivot - zmena formatu hodnot

 

Metriky vám přijdou vhod i jako hodnoty pro výpočet v jiných kalkulovaných sloupcích či metrikách. Řekněme, že chcete spočítat výši marže z prodeje na svých internetových stránkách v případě, že výše marže činí 10 %. Jedná se nám o sumu marže ze sumy prodejů, tj. pro výpočet je vhodnější kalkulovaná metrika:

Suma marže:=sum([Obrat za produkty])*0,10

V případě, že s marží (resp. hodnotou 10 %) chcete počítat na více místech, např. ve více kalkulovaných sloupcích či metrikách a je možné, že tuto hodnotu budete chtít snadno změnit (např. na 8 %), přijde vhod vytvořit si metriku, na kterou se odvoláváte ve svých výpočtech, viz níže

 

Postup výpočtu:

  1. vytvořte si metriku „Marže“ s hodnotou 0,1 (Marže:=0,10)
  2. vytvořte si kalkulovanou metriku „Suma marže“ (Suma marže:=sum(web[Obrat za produkty])*Marže
  3. následně lze pracovat s výsledkem

Použití metriky ve vzorcích

 

power pivot - pouziti metriky ve vzorcich

Co dělat v případě, že potřebujete pracovat v POWER PIVOT s podmínkami? Např. měnit marže pro jednotlivá období? To si ukážeme v příštím díle tohoto seriálu. Jestliže zvládnout datovou analýzu v POWER PIVOT během 2 dnů, navštivte náš kurz „Analýza dat v POWER PIVOT a jazyk DAX