Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím… Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. (Konfucius)

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost ICT Pro s.r.o., se sídlem Sochorova 38, 616 00 Brno, IČO: 46971441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 7301 (dále „ICT Pro“) klade velký důraz na ochranu Vašich údajů a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nejnovějších nařízení Evropské unie jsme upravili podmínky pro zpracování vašich osobních údajů tak, aby vyhovovaly náročným bezpečnostním podmínkám o ochraně osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR – General Data Protection Regulation (od 25. 5. 2018)

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti ICT Pro (www.ictpro.cz; www.skoleni-ict.cz; www.skoleni-softskills.cz; www.ict-training.cz) a dále při plnění objednaných služeb.1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s dodáním služby, následnou zárukou a absolventskou slevou.

V případě objednání služby bude společnost ICT Pro zpracovávat osobní údaje zákazníka za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání služby (školení), a to v rozsahu:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Společnost
 • E-mailová adresa
 • Telefonický kontakt
 • Fakturační adresa

Zpracování výše uvedených osobních údajů slouží také k identifikaci zákazníka pro uplatnění „záruky získaných znalostí“ a uplatnění „absolventské slevy“ při realizaci dalších objednávek.
Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti ICT Pro a nebudou poskytnuty třetím osobám.
Kontaktní údaje správce: Petr Slavík, petr.slavik@ictpro.cz

Informace správce osobních údajů:


OBECNÉ
 • Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím.
 • Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.
 • Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuji Vaše práva.

ZVLÁŠTNÍ
 • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování pro přímý marketing. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.2. Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

V případě zájmu návštěvníka/zákazníka o zasílání obchodních sdělení, zpracovává ICT Pro za těmito účely poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy a udělení souhlasu se zasíláním těchto e-mailů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu papírově, e-mailem, nebo kliknutím na odkaz „ODHLÁSIT NEWSLETTER“ v zaslaném obchodním sdělení.3. Použití souborů cookies

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Druhy cookies

Základní rozdělení souborů cookies je na dočasné (tzv. session) a trvalé (tzv. permanent). Tyto soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek.

Soubory cookies můžeme rozdělit také podle jejich funkce na:

 • Systémové - bez kterých nemůže stránka správně fungovat
 • Analytické a marketingové - které se zaměřují na to, jak je web využíván uživatelem
 • Funkční - díky kterým se uchovávají informace o vašich nastaveních a předvolbách
Cookies třetích stran, které využíváme: Google, Sklik, Facebook.

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud tak učiníte, některé služby a funkce nemusí fungovat.