Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Logo---Core-Infrastructure-Initiative-

Finanční prostředky pro bezpečnostní projekt OpenSSL

Zveřejněno: 26. 06. 2014
Kategorie: Linux

Před pár týdny získalo sdružení Linuxu dodavatele pro finance, který má pomoci zlepšit a posílit bezpečnostní projekt open-source OpenSSL.

Každý vývoj softwarů vyžaduje podporu a financování, open source software není výjimkou. V Linux Foundation ‚s Core Infrastructure Initiative vyhlásili tzv. New Beckers projekt (Projekt nových podporovatelů), který má za úkol přijímat podporu a poradenství členy rady nebo výboru.

The Core Infrastructure Initiative (CII) je projekt organizovaný Linux Foundation a umožňuje technologickým společnostem, průmyslovým subjektům a vývojářům spolupracovat na open source projektech, které potřebují pomoc. Už je známo několik nových podporovatelů, od nichž by se mohly získat nové finanční prostředky, a známí jsou i členové Poradního výboru (Advisory Board members), kteří budou pomáhat identifikovat projekty s kritickou infrastrukturou.

Co je úkolem CII?

CII poskytuje finanční prostředky na stipendia pro klíčové vývojáře tak, aby mohli pracovat na plný úvazek na open source projektech, výpočetní a zkušební infrastruktuře, cestovním ruchu, koordinaci setkání face to face a bezpečnostních auditech. Mezi zakládajících členům CII patří i společnosti jako Adore, Bloonberg, HP, Huawei a salesforce.com.

První kolo financování

Po prvním přezkoumání kritických open source softwarových projektů, Řídící výbor CII v prvním kole rozdělování financí upřednostnil projekty: Network Time Protocol, OpenSSH a OpenSSL. OpenSSL obdrží finanční prostředky z CII pro dva hlavní vývojáře pracujících na plný úvazek. Další finanční prostředky dostane projekt Open Crypto Audit Project pro zajištění kódu OpenSSL základny. Financování ostatních projektů se připravuje a jejich podpora bude záviset na velikosti rozpočtu.

#'Core Infrastructure Initiative I The Linux Foundation' - www_linuxfoundation_org_programs_core-infrastructure-initiative

Něco o Linux Foundation

Je to neziskové sdružení, které se zaměřuje na podporu růstu Linux a spolupráci na vývoji softwaru. Společnost byla založena v roce 2000. Organizaci sponzoruje její tvůrce – Linus Torvalds. Ten zároveň sdružení podporuje, chrání a zálohuje tento operační systém a spolupracuje na vývoji softwaru. Sdružení informuje veřejnost o jejich spolupráci, vzdělávání, o projektech a konferencích, které se konají.