Zabezpečení sítí Novell NetWare (NVL3)

Networking, Novell

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou ochrany počítačových sítí před hrozbami, jako jsou havárie, chyby obsluhy, neoprávněné zásahy uživatelů, útoky cizích osob, napadení z Internetu apod. Výklad je orientován konkrétně na sítě Novell NetWare. Školení je určeno především pro správce těchto sítí, pracovníky IT apod.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do problematiky
 • Hrozby
  1. obecná charakteristika hrozeb
  2. hrozby ohrožující servery
  3. hrozby ohrožující pracovní stanice
  4. hrozby ohrožující kabeláž
  5. útoky na hesla
  6. proniknutí do sítě (jinak než napadením hesla)
  7. hrozby ohrožující NDS/eDirectory
  8. hrozby ohrožující souborový systém
  9. napadení viry
  10. útoky z Internetu (sběr informací, útoky DoS, útoky se získáním přístupu do systému)
  11. útoky na síť přes vytáčené spoje
  12. útoky na bezdrátové sítě
 • Pronikání do sítí NetWare
 • Obrana proti hrozbám
  1. obecné zásady zabezpečení
  2. bezpečnostní politika
  3. fyzická ochrana síťových prostředků
  4. zabezpečení serverů
  5. zálohování obsahu sítě
  6. obnova zrušených souborů
  7. zabezpečení při přihlašování do sítě
  8. ochrana hesel
  9. přístupová práva
  10. sledování událostí v systému
  11. antivirové prostředky
  12. firewally
  13. šifrování
  14. udržování systému aktualizacemi v zabezpečeném stavu
 • Používané prostředky a aplikace
  1. prostředky obecné (síťové analyzátory, scanery, detektory slabin a napadení atd.)
  2. prostředky určené pro NetWare
 • Opatření pro zabezpečení v sítích NetWare
  1. starší bezpečnostní modely pro NetWare
  2. realizace zabezpečení na úrovni třídy C2
Předpokládané znalosti:
Základní znalost operačního systému MS DOS, Windows, počítačových sítí a systému NetWare.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
10 200,00 Kč (12 342,00 Kč včetně 21% DPH)